Zorg voor onze Aarde, de mens en alles wat om ons heen leeft

  1. Gezond bodemleven bevorderen.
    Gezond bodemlevenPermacultuur is een klimaatbestendige landbouwmethode die vooral het bodemleven bevordert door het vergroten van de humuslaag en het met rust laten van die laag zodat de samenwerking van wormen, schimmels en andere bodemleven de planten kunnen versterken en voeden. In zo’n bodem zit veel water opgeslagen dat de planten in droge tijden kan bereiken.
    Je vind de Permacultuurprincipes terug in ons voedselbos en onze Permacultuurtuin.
  2. Te zorgen voor natuur en rust om ons heen. Zo kunnen dieren planten en mensen ieder hun eigen plaats vinden.
    Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen natuur en rust nodig hebben om energie op te doen, inspiratie te krijgen. Door te zorgen voor een natuurlijke omgeving houden we daar in ons ontwerp rekening mee.
  3. Zoveel mogelijk gebruik van biologische hulpbronnen.

Hulpbronnen zijn in te delen in vijf groepen, namelijk hulpbronnen die:

a. verdwijnen of degraderen als we ze niet gebruiken (bijv. oogst van fruit en groente op de juiste tijd)

en hulpbronnen die door gebruik:

b. toenemen (bijv. knotbomen voor energieproductie, informatie die gedeeld wordt, talenten die ontplooien)
c. onveranderd blijven (bijv. stenen die je op verschillende tijden kunt gebruiken voor diverse functies)
d. opraken (bijv. olie, biodiversiteit, zeevis)
e. vervuilen of vernietigen (bijv. chemische middelen).

Wij maken vooral gebruik van a, b en c, doen zuinig aan met en zoeken vervanging voor d en vermijden zo veel mogelijk e.

Je ziet onze zorg voor de aarde vooral terug in: