Het waterplan van Ecodorp Boekel is ontworpen op basis van weersextremen. De klimaatsverandering heeft geleid en zal nog meer leiden tot weersextremen, waaronder, extreme hagelbuienextreme regenval en langdurige droogte, waardoor zelfs drinkwatertekort zal ontstaan. De wijken van onze steden en dorpen zullen daarop aangepast moeten worden. Ecodorp Boekel wil een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding zijn.

Dus zijn onze huizen daarop aangepast, omdat:
1. het aantrekkelijk en daarmee inspirerend hoort te zijn en het waterbewustzijn van bezoekers hoort te verhogen;
2. het een blauwdruk kan worden voor nieuwe woonwijken of aanpassingen aan huidige wijken;
3. het duurzaam hoort te zijn en in het geval van waterschaarste, betekent dat circulair (hergebruik van water op locatie) en beperking van drinkwatergebruik;
4. het waterplan in samenwerking met experts van alle relevante partijen gemaakt wordt.
In de wijk (en in het waterplan) kun je Biomimicry, Cradle2Cradle en Circulaire economie in de praktijk bekijken.

De simpelste uitleg van ons waterplan is dit:

  1. Regenwater opvangen en filteren
  2. Regenwater gebruiken voor toiletten en wasmachine
  3. Afvalwater filteren (in een helofytenfilter)
  4. Gezuiverd water laten infiltreren in de bodem.

Alsof het regenwater gewoon in de bodem infiltreert (zonder nadelige menselijke tussenkomst)…

Wil je meer weten over dit duurzame ontwikkelingsdoel:

Doel 6. Schoon water en sanitatie