Er zijn meerdere redenen waarom we uniek zijn in Nederland:
Er is geen wijk in Nederland die zo’n hoog streven heeft als het gaat om duurzaam leven. In alle aspecten van onze levensbehoefte willen wij duurzaam voorzien en daarin nemen wij zelf verantwoordelijkheid.
We zijn een voorbeeld voor burgerparticipatie: Wij willen graag samenwerken met overheden, bedrijfsleven en onderwijs om te delen wat wij leren en ervaren. We zien de overheid, bedrijven en onderwijsinstituten als partners waarmee we kunnen samenwerken om de transitie naar een duurzaam Nederland te versnellen.

Wij zijn een educatief project omdat wij willen delen wat wij leren, of het nu goed gaat of fout (want ook daarvan kunnen anderen leren).