De waarde van Ecodorp Boekel is meervoudig; het hangt af van de bril waarmee je naar ons ecodorp kijkt. We gaan enkele brillen op een rijtje zetten, kies maar welke bril.

Natuurlijk kapitaal
Vroeger werd natuur vooral gezien als een vorm van luxe, als er geld over was, werd het gebruikt voor natuurbeleid en -beheer. Wij kunnen als mensheid niet bestaan zonder natuur en gelukkig zijn er nu mogelijkheden gevonden om dat te erkennen en waarderen. Nu en in de toekomst gaan het natuurbeleid en economie elkaar daarom versterken (Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder). Van natuur beschermen tegen de samenleving naar natuur beschermen mét de samenleving. Een ontwikkeling die past bij transitie naar een tijdperk waarin bedrijven en burgers steeds meer doen en de overheid zich meer en meer beperkt tot een ondersteunende rol.
Ecodorpen nemen op dat gebied een pioniersrol op zich, omdat een ecodorp een voorbeeld is voor die toekomstige samenleving. Vandaar dat wij deze bril om naar Ecodorp Boekel te kijken, zo belangrijk vinden. Lees hier meer over het Natuurlijk Kapitaal van Ecodorp Boekel.

Waarde voor de Stad van de Toekomst
Elke stad wordt geconfronteerd met grootschalige problemen. Veel van die problemen zijn kleinschalig op te lossen. Door ze op wijkniveau toe te passen, worden de wereldproblemen en hun oplossingen dichterbij de mensen gebracht. Dit bevordert de bewustwording onder de bevolking die nodig is om de transitie naar een duurzame samenleving te maken. Lees hier meer over de Stad van de Toekomst.

Gemeente/gemeenschap Boekel e.o
Onze slogan is jarenlang ‘Leven in verbinding’ geweest.