Een vitale lokale economie op te zetten in gezonde relatie tot haar omgeving

1. Ondernemingen.

We willen graag een platform zijn waarin ondernemende/initiatiefrijke (aspirant) leden de mogelijkheid krijgen om hun passie/levensmissie te verwezenlijken. Meer informatie over ondernemingen.

2. Diensten en goederen uitwisselen.

We communiceren welke middelen en inzet we nodig hebben en wat we te bieden hebben, om zo tot een ruil/schenking over te kunnen gaan. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van LETS. We communiceren zo min mogelijk in geld bedragen, zodat we uitwisselingen van diensten en goederen bevorderen zonder hiervoor te hoeven betalen (zoals bij www.durftevragen.nl). Dit staat ook bekend als Crowdsourcing.

3. Alternatieve geldvorm.

Als in de regio Gemert-Bakel-Boekel regiogeld wordt geïntroduceerd, willen wij dat bevorderen omdat dit geld binnen de regio blijft en daardoor ondernemingen en het gemeenschapsleven in onze omgeving stimuleert.