Visie

Wij zien een wereld, waarin het mogelijk is om:

 1. In verbondenheid te leven, waarbij het voorzien in levensonderhoud, ontspanning, leren, zorg, en aandacht voor elkaar verweven zijn. (Integraal holistisch leven)
 2. Vanuit vrijheid de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van je eigen leven. (Verantwoordelijkheid)
 3. Samen meer te bereiken, dan we kunnen bereiken als individuen. (Gemeenschapsvorming)
 4. Te zorgen voor de aarde en haar geschenken in dankbaarheid te ontvangen en in harmonie te leven met alles wat leeft. (Duurzaamheid)
 5. Je persoonlijke levensmissie te ontdekken en deze tot uitdrukking te brengen. (Persoonlijke groei)

Missie

Wij verwezenlijken onze visie door:

 1. Te streven naar zelfvoorzienendheid
 2. Onze eigen huizen in eigen beheer of zelf te bouwen, met duurzame materialen en methoden.
 3. Het realiseren van duurzame processen en projecten.
 4. Het opbouwen en exploiteren van innovatieve installaties voor de opwekking van duurzame energie.
 5. Opbouw van een lokale economie in win-win situaties met de omgeving.
 6. Bijdragen aan het herstel van biodiversiteit m.b.v. voedselvoorziening door Permacultuur.
 7. Dat wat we ervaren/leren delen met anderen m.b.v. educatie.
 8. Het water wat we gebruiken multifunctioneel te benutten, waarna het weer schoon terug kan naar de aarde.
 9. Kinderen kennis te laten maken met een leuke, gezellige, gezonde en natuurlijke omgeving.

Onze visie en missie komen tot uitdrukking in onze doelstellingen.