Als je nog vragen mist stel deze dan aan certificaten@ecodorpboekel.nl

Onderwerpen:

  • de certificaten actie
  • over boomhut overnachting
  • over ecodorp Boekel
  • zekerheid

De certificaten actie

Mag ik elk moment van het jaar een certificaat kopen?
Liefst in de periode waarin de certificatenactie loopt. Als er op dat moment geen certificatenactie is, wordt dat aangegeven op het inschrijfformulier. Je kunt dan toch een certificaat kopen, maar onder voorwaarden die daar beschreven staan.

Hoe kan ik mijn certificaat verlengen?
In de periode dat we certificaten gaan terugkopen (over 5-10 jaar), nemen we contact op met alle certificaathouders en kun je je certificaat verlengen of aan ons terug verkopen.

Mag ik overschakelen naar een andere vergoeding?
In principe is het afspraak is afspraak. Je kunt jouw certificaat doorverkopen aan iemand in je netwerk. Dan kun je daarna een nieuw certificaat kopen, waarop je kunt kiezen voor de gewenste vergoeding.

Wat is de ervaring van eerdere certificaten acties?
De vorige 2 certificaten acties (samen € 263.000) zijn goed verlopen. Met de huur van de tijdelijke woningen kunnen we de leningen binnen 5 jaar met rente terugbetalen.

Waar geef ik de certificaten precies op bij de inkomstenbelasting?
Box 3 Overige vorderingen.

Over boomhut overnachting

Ik heb gekozen voor de boomhut overnachting als beloning, wanneer krijg ik deze dan?
Dit is afhankelijk van de hoeveelheid certificaten, hoe lang u al aan het sparen bent, en de uiteindelijke prijs van de boomhut overnachting. Wanneer de boomhutten gebouwd zijn en klaar voor verhuur, laten wij u weten wat het huidige overnachtingstegoed is en wanneer u een gratis boomhut overnachting kan verwachten.

Wanneer zijn de boomhutten klaar?
Wij verwachten dat wij gaan beginnen met bouwen van een boomhut in 2018 en dat deze verhuurbaar is in 2019. Dit is een inschatting o.a. afhankelijk van de subsidie aanvraag aan het BKKC voor het maken van de eerste boomhut door een bekende kunstenaar. We hebben de subsidie aanvraag al eerder verstuurd, het antwoord was dat er meer zekerheid nodig was op de bouw van de eerste 10 woningen.

Wat als ik niet genoeg gespaard heb voor een hele boomhut overnachting?
Als je certificaat afgelost wordt en je hebt nog niet genoeg tegoed opgebouwd voor een hele boomhut overnachting, krijg je een kortingscoupon die gelijk staat aan het gespaarde bedrag.

Wat houdt een boomhut overnachting in?
We gaan waarschijnlijk de boomhutten laten ontwerpen voor gezinnen, dus zullen er meer dan twee slaapplaatsen zijn, een keukentje, douche en toilet. Eventueel zijn ze op te delen in twee, zodat je één boomhut deelt als je maar één slaapkamer nodig hebt. Je deelt dan een toilet en douche.

Wat als de boomhutten er niet komen?
Die kans is heel klein. Zelfs als we geen financiering krijgen om ze te laten ontwerpen door beroemde kunstenaars, dan gaan we ze toch nog bouwen. In het ergste geval zou dat iets later zijn.

Over Ecodorp Boekel

Wat is zo bijzonder aan de woningen? Waarom wil je daar wonen? 
De woningen zijn klimaatadaptief, dus bestand tegen alle weersextremen die er in de toekomst nog komen.
Ze zijn ook circulair, natuurinclusief en grotendeels biobased. Het zijn ook gezonde woningen, de CO2 die we uitademen, wordt opgenomen door de kalkhennepmuren. Het vochtgehalte in huis wordt constant (50-70%) gehouden door de muren. De muren houden ook de warmte vast en geven die af in de avond als het koud wordt.

Zijn alle cirkels al vol? Waarom nog niet?
Deze fase is een tijd voor echte pioniers, we wonen in tijdelijke woningen en er is nog geen zekerheid op grond. We hebben wel al het koopcontract getekend en een aanbod van de bank, maar we moeten nog 1,3 miljoen aan certificaten verkopen om ons plan te laten slagen. Ervaringen van andere ecodorpinitiatieven is dat de meeste aanmeldingen komen als de bouw begint.

Waarom zijn er geen koopwoningen, alleen huurwoningen?
Er zijn Europese ecodorpen die al tientallen jaren bestaan en heel succesvol zijn. Hun is gevraagd om tips te geven voor nieuwe ecodorpinitiatieven. Eén van de tips was om ervoor te zorgen dat leden gemakkelijk uit kunnen stappen.
Iemand die een koopwoning heeft, kan moeilijker uitstappen dan iemand die gewoon de huur op kan zeggen. Daarbij komt dat het moeilijker is om als gemeenschap invloed uit te oefenen op nieuwe leden als er koopwoningen zijn.

Is het concept van ecodorp Boekel opschaalbaar?
Jazeker! In Europa zijn er al duizenden verenigd onder het Global Ecovillage Network. Wij zijn ook lid van dit netwerk. In Senegal is een Ministerie van Ecodorpen dat als doel heeft om alle 15.000 dorpen zelfvoorzienend en duurzaam te maken. In de laatste jaren zijn er tientallen ecodorpinitiatieven bij gekomen in Nederland.

Zekerheid

Waarom verwachten jullie dat die 1,3 miljoen voor 1 november gehaald gaat worden?
Er zijn al enkele Nederlandse organisaties die hebben aangegeven certificaten te willen kopen als er meer zekerheid is. Daarnaast willen we onszelf presenteren op de ALV van het Mietshäuser Syndikat in september. Het Syndikat is een organisatie van woongemeenschappen. De woongemeenschappen die al langer bestaan houden na een tijd geld over uit hun huurinkomsten. Dit kunnen ze lenen aan woongemeenschappen die nog maar net bestaan en vooral inkomsten nodig hebben. Het Syndikat is een mooi concept dat wij graag naar Nederland halen, daarom hebben we ons aangesloten bij de Nederlandse zusterorganisatie VrijCoop.

Als 1,3  miljoen voor 1 november wordt binnengehaald, is de bank dan al zeker?
Ja, we hebben al een aanbod van de GLS Bank binnen. De aanbieding is voor 30 jaar en in de eerste 10 jaar staat de rente vast voor 2,2 %.

Wat als de grond gekocht is, de bouw gestart en dan gaat het niet door?
We zijn al tien jaar bezig met de ontwikkeling van het ecodorp en we gaan door tot de woningen er staan. Mocht het echt zo zijn dat niemand van de ecodorpers het af wil maken, dan koopt de gemeente de grond terug. Dat staat in het contract dat we met de gemeente afgesloten hebben.

Is de groep nog een risicofactor? Wat als bij ruzie de helft van de groep opeens vertrekt?
Ten eerste vragen we van de leden dat ze aan zelfreflectie doen. Dat voorkomt menig ruzie, weet iedereen die aan zelfontwikkeling doet. We hebben een cirkel Sociaal die de vinger aan de pols houdt als het gaat om het welbevinden van de leden en de groep. Als er iets verbeterd kan worden, treden ze in actie. We hebben trouwens rekening gehouden in onze exploitatiebegroting met hetzelfde leegstandspercentage als de lokale wooncorporatie. Als er woningen leeg staan, gaan we in ons uitgebreide netwerk op zoek naar nieuwe bewoners.

Wat als de bouwtijd uitloopt? 
Dan zullen we meer ervaren bouwers en meer vrijwilligers in gaan zetten. We gaan wel dit risico zo laag mogelijk maken door het houtskeletgedeelte en het dak uit te besteden aan een prefabbouwbedrijf. En in het ergste geval gaan we de woningen casco opleveren aan de bewoners (onszelf), zodat we in ieder geval beginnen met de huurinkomsten.

De algemene ervaring is dat bouwprojecten over budget gaan. Is daar rekening mee gehouden en hoe?
Als we over budget gaan, zijn er twee mogelijkheden:
We gaan extra budget verzamelen via een aanvullende certificatenactie of extra lening van een bank, fonds of partner.
Ook kunnen we concessies doen in de bouw. We hebben veel ervaringskennis overgenomen van Aardehuizen in Olst en ook zij moesten overstappen van Aardehuizen naar strobalenhuizen om kosten en tijd te besparen.

Zijn de risico’s af te dekken?
Ecodorp Boekel is op vele manieren innovatief en daardoor moeilijk te verzekeren. Als er een verzekeringsmaatschappij zou zijn, zou de premie waarschijnlijk te hoog worden.

Onze begroting is goedgekeurd door de GLS Bank. In de begroting is veel zekerheid ingebouwd;

  • voor 80 tot 90 % van de begroting is al een offerte opgevraagd, deze offertes vragen we op in samenwerking met een ervaren aannemer Piet Witteman;
  • we gaan alles in 1 keer bouwen om doorlooptijd te beperken;
  • we houden rekening met 10% onvoorziene kosten;
  • voor het onderhoud houden we rekening met 20% van de bouwkosten;

Is er een wachtlijst?
Ja, er is een wachtlijst. Hier zie je de huidige status van het aantal leden en de certificatenactie.

Een deel van de bouw materialen (bijv. kalkhennep) zijn niet gecertificeerd. Brengt dat extra risico?
Kalkhennep die gestort wordt, kan helaas niet gecertificeerd worden, omdat de verhoudingen en droogtijd afhankelijk zijn van omstandigheden. In het buitenland zijn al honderden woningen gebouwd op deze manier, dus het risico is acceptabel.