Als je nog vragen mist stel deze dan aan certificaten@ecodorpboekel.nl

Onderwerpen:

 • de certificaten actie
 • over boomhut overnachting
 • over ecodorp Boekel
 • zekerheid

De certificaten actie

Hoeveel tijd heb ik om certificaten te kopen?

Er is geen deadline. Als er op dat moment geen certificatenactie is, wordt dat aangegeven op het inschrijfformulier.

Hoe kan ik mijn certificaat verlengen?

In de periode dat we certificaten gaan terugkopen (over 5-10 jaar), nemen we contact op met alle certificaathouders en kun je je certificaat verlengen of aan ons terug verkopen.

Mag ik overschakelen naar een andere vergoeding?

In principe is het afspraak is afspraak. Je kunt jouw certificaat doorverkopen aan iemand in je netwerk. Dan kun je daarna een nieuw certificaat kopen, waarop je kunt kiezen voor de gewenste vergoeding.

Wat is de ervaring van eerdere certificaten acties?

De vorige 3 certificaten acties (samen € 863.000) zijn goed verlopen. Met de huur van de 36 woningen kunnen we de leningen binnen 5-10 jaar met rente terugbetalen.

Waar geef ik de certificaten precies op bij de inkomstenbelasting?

Box 3, Overige vorderingen.

Over boomhut overnachting

Wat houdt een boomhut overnachting in?

De boomhut overnachting geeft je een kans om een dag te proeven aan het leven in ons Ecodorp. We gaan de boomhutten laten ontwerpen voor gezinnen, dus zullen er meer dan twee slaapplaatsen zijn, een keukentje, douche en toilet. Eventueel zijn ze op te delen in twee, zodat je één boomhut deelt als je maar één slaapkamer nodig hebt. Je deelt dan een toilet en douche.

Ik heb gekozen voor de boomhut overnachting als beloning, wanneer krijg ik deze dan?

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid certificaten, hoe lang je al aan het sparen bent en de uiteindelijke prijs van de boomhut overnachting. Wanneer de boomhutten gebouwd zijn en klaar voor verhuur, laten wij je weten wat je huidige overnachtingstegoed is en wanneer je een gratis boomhut overnachting kan verwachten.

Wanneer zijn de boomhutten klaar?

De structuur van de boomhutten staat er al. Wij verwachten dat wij gaan beginnen met afbouwen van de boomhutten in 2021.

Wat als ik niet genoeg gespaard heb voor een hele boomhut overnachting?

Als je certificaat afgelost wordt en je hebt nog niet genoeg tegoed opgebouwd voor een hele boomhut overnachting, krijg je een kortingscoupon die gelijk staat aan het gespaarde bedrag.

Wat als de boomhutten er niet afgebouwd worden?

Die kans is heel klein. Het afbouwen is al in de begroting en de planning meegenomen.

Over Ecodorp Boekel

Wat is zo bijzonder aan de woningen?

De woningen zijn klimaatadaptief, dus bestand tegen alle weersextremen die er in de toekomst nog komen. Ze zijn circulair, natuurinclusief en grotendeels biobased. Het zijn ook gezonde woningen, de CO2 die we uitademen, wordt opgenomen door de kalkhennep muren. Daarnaast kiezen we voor de meest innovatieve duurzame oplossingen zoals circulaire douches die energie en water hergebruiken, nadat het grondig is gereinigd.

Zijn alle woningen al vol? Waarom nog niet?

De eerste 12 woningen zijn al af en grotendeels bewoond (zie status bouw voor updates).
Er zijn 31 leden, het grootste deel woont al in cirkel 1 of de overgangswoningen op het terrein. Er zijn op dit moment nog een aantal mensen bezig met de procedure om lid te worden. Bij oplevering van de laatste cirkel zullen alle woningen bewoond zijn.

Waarom zijn er geen koopwoningen, alleen huurwoningen?

Er zijn Europese ecodorpen die al tientallen jaren bestaan en heel succesvol zijn. Aan hen is gevraagd om tips te geven voor nieuwe ecodorp initiatieven. Eén van de tips was om ervoor te zorgen dat leden gemakkelijk uit kunnen stappen.

Iemand die een koopwoning heeft, kan moeilijker uitstappen dan iemand die gewoon de huur op kan zeggen. Daarbij komt dat het moeilijker is om als gemeenschap invloed uit te oefenen op de keuze van nieuwe leden als er koopwoningen zijn. En met huurwoningen is ecodorp Boekel toegankelijk voor een veel grotere groep mensen.

Is het concept van Ecodorp Boekel opschaalbaar?

Jazeker, en dat is ook ons doel! Wanneer wij hier ruimte voor hebben willen wij nieuwe ecodorp- en woongemeenschap initiatieven gaan ondersteunen. Hiervoor zijn wij lid geworden van VrijCoop, naar voorbeeld van het Duitse “Mietshäuser Syndikat”. Hierin zijn woongroepen verenigd zodat oudere woongemeenschappen, nieuwkomers zowel financieel als met hun ervaring kunnen ondersteunen.

In Europa zijn er al duizenden verenigd onder het Global Ecovillage Network. Wij zijn ook lid van dit netwerk. In Senegal is een Ministerie van Ecodorpen dat als doel heeft om alle 15.000 dorpen zelfvoorzienend en duurzaam te maken. In de laatste jaren zijn er tientallen ecodorpinitiatieven bij gekomen in Nederland. Ze zijn verenigd in Ecodorpennetwerk Nederland. Dus opschaalbaar, ja!

Kun je je nog aanmelden als lid?

Ja, dat kan op deze pagina .

Zekerheid

Hebben jullie genoeg inkomsten om de leningen te kunnen betalen?

Dit is de belangrijkste voorwaarde van de GLS Bank, die ons een lening heeft verstrekt van 3,5 miljoen voor een periode van 30 jaar. Zij hebben lange ervaring hebben met woongemeenschappen. Hierdoor hebben zij een model gemaakt waarmee zij uit kunnen rekenen of er genoeg huur en andere inkomsten binnen komen om alle kosten in de woon fase (exploitatie fase) van het project te kunnen betalen. De gegevens van het ecodorp zijn in dit model ingevuld en de conclusie van de GLS Bank is dat het met onze begroting prima gaat lukken. We kunnen dus aan alle rente- en aflos verplichtingen voldoen.

Wat zijn de voorwaarden van de GLS bank?

Naast de voorwaarde dat er genoeg inkomsten moeten zijn om de leningen te kunnen betalen, wil de GLS zien dat wij zelf het vertrouwen in ons project hebben. Daarom stapte de bank pas in toen we 90% van overige financiering (ledeninleg, certificaten actie en subsidies) hadden uitgegeven. 

Verder wil de GLS bank dat wij 10% onvoorzien opnemen in de bouwkosten. Hiermee wordt er voor zowel de bank als voor de certificaathouders zekerheid gegeven dat de bouwkosten binnen de perken blijven.

Hoe betalen jullie de certificaten aan het einde van de looptijd terug?

Na 10 jaar hebben wij ongeveer 700.000 euro afgelost aan de bank en hebben we voor 300.000 euro gespaard om certificaten af te kunnen lossen. De GLS bank heeft aangegeven dat we tegen die tijd het bedrag dat we al hebben afgelost bij hun kunnen herfinancieren tegen de dan geldende voorwaarden, zodat we in totaal ongeveer 1.000.000 euro aan certificaten af kunnen lossen. Voor het herfinancieren van de overige certificaten gaan we dan een nieuwe certificatenactie opzetten.

De algemene ervaring is dat bouwprojecten uitlopen en/of over budget gaan. Hoe houden jullie deze risico’s binnen de perken?

Hier gebruiken we verschillende methodes voor;

 • Een ervaren ecologische aannemer heeft een realistische begroting voor de bouw van de huizen gemaakt. Dat is de bouwbegroting waarmee de woningen gebouwd kunnen worden.
 • In de begroting gaan we uit van 10% onvoorziene kosten. Hiermee voldoen we aan de voorwaarden die de GLS bank hiervoor hanteert

 

Wanneer is er begonnen met de bouw van de woningen?

In oktober 2019 is begonnen met het grondwerk. Cirkel 1 met 12 woningen is opgeleverd in november 2020. Cirkel 2 wordt opgeleverd in februari en cirkel 3 wordt in mei opgeleverd.

Is de groep nog een risicofactor? Wat als er ruzie komt?

Daar hebben we op verschillende manieren rekening mee gehouden:

 • We hebben een heel uitgebreide instapprocedure waarbij heel goed gekeken wordt of ons project past bij het potentiële lid en andersom.
 • De cultuur in onze gemeenschap is om uit te gaan van de anders goede intentie en hier actief naar op zoek te gaan als dat even weg is.
 • We hebben omgangsvormen waarbij zelfreflectie een hele belangrijke pijler is en de bereidheid om goed naar jezelf te kijken en daarna in gesprek te gaan.
 • Door vele verbindende momenten en activiteiten is er veel ruimte om moeilijkheden veilig te delen en ze dus niet te laten opstapelen, dit geeft veel rust.
 • Als er een conflict ontstaat of mensen niet lekker in hun vel zitten, hebben we cirkel verbindend sociaal die hiermee als mediator of coach aan de slag gaat en kan helpen om inzicht te geven en mee te denken naar een oplossing. We hebben hiervoor een stappenplan waarvan alle inwoners op de hoogte zijn.
 • We hebben als organisatie structuur holarchie dit zorgt voor een goede, heldere structuur, taakverdeling en verdeling van verantwoordelijkheden. Tevens biedt het ruimte tijdens vergadering om kritisch en open met elkaar te overleggen.
 • In onze exploitatie begroting is rekening gehouden met hetzelfde leegstandspercentage als de lokale wooncorporaties. Dat mensen komen en gaan is heel normaal en daar houden we rekening mee. Dit percentage wordt ook gehanteerd door de GLS bank

We wonen nu al ruim 4 jaar met elkaar in tijdelijke woningen op het terrein en hebben dus een mooie sociale basis om op door te bouwen.

Zijn alle vragen naar tevredenheid beantwoord?

Zo ja:

Zo nee: Mail dan alsjeblieft je vraag naar certificaten@ecodorpboekel.nl