Als je nog vragen mist stel deze dan aan certificaten@ecodorpboekel.nl

Onderwerpen:

  • de certificaten actie
  • over boomhut overnachting
  • over ecodorp Boekel
  • zekerheid

De certificaten actie

Mag ik elk moment van het jaar een certificaat kopen?
Liefst in de periode waarin de certificatenactie loopt. Als er op dat moment geen certificatenactie is, wordt dat aangegeven op het inschrijfformulier. Je kunt dan toch een certificaat kopen, maar onder voorwaarden die daar beschreven staan.

Hoe kan ik mijn certificaat verlengen?
In de periode dat we certificaten gaan terugkopen (over 5-10 jaar), nemen we contact op met alle certificaathouders en kun je je certificaat verlengen of aan ons terug verkopen.

Mag ik overschakelen naar een andere vergoeding?
In principe is het afspraak is afspraak. Je kunt jouw certificaat doorverkopen aan iemand in je netwerk. Dan kun je daarna een nieuw certificaat kopen, waarop je kunt kiezen voor de gewenste vergoeding.

Wat is de ervaring van eerdere certificaten acties?
De vorige 2 certificaten acties (samen € 263.000) zijn goed verlopen. Met de huur van de tijdelijke woningen kunnen we de leningen binnen 5 jaar met rente terugbetalen.

Waar geef ik de certificaten precies op bij de inkomstenbelasting?
Box 3 Overige vorderingen.

Over boomhut overnachting

Ik heb gekozen voor de boomhut overnachting als beloning, wanneer krijg ik deze dan?
Dit is afhankelijk van de hoeveelheid certificaten, hoe lang u al aan het sparen bent, en de uiteindelijke prijs van de boomhut overnachting. Wanneer de boomhutten gebouwd zijn en klaar voor verhuur, laten wij u weten wat het huidige overnachtingstegoed is en wanneer u een gratis boomhut overnachting kan verwachten.

Wanneer zijn de boomhutten klaar?
Wij verwachten dat wij gaan beginnen met bouwen van een boomhut in 2018 en dat deze verhuurbaar is in 2019. Dit is een inschatting o.a. afhankelijk van de subsidie aanvraag aan het BKKC voor het maken van de eerste boomhut door een bekende kunstenaar. We hebben de subsidie aanvraag al eerder verstuurd, het antwoord was dat er meer zekerheid nodig was op de bouw van de eerste 10 woningen.

Wat als ik niet genoeg gespaard heb voor een hele boomhut overnachting?
Als je certificaat afgelost wordt en je hebt nog niet genoeg tegoed opgebouwd voor een hele boomhut overnachting, krijg je een kortingscoupon die gelijk staat aan het gespaarde bedrag.

Wat houdt een boomhut overnachting in?
We gaan waarschijnlijk de boomhutten laten ontwerpen voor gezinnen, dus zullen er meer dan twee slaapplaatsen zijn, een keukentje, douche en toilet. Eventueel zijn ze op te delen in twee, zodat je één boomhut deelt als je maar één slaapkamer nodig hebt. Je deelt dan een toilet en douche.

Wat als de boomhutten er niet komen?
Die kans is heel klein. Zelfs als we geen financiering krijgen om ze te laten ontwerpen door beroemde kunstenaars, dan gaan we ze toch nog bouwen. In het ergste geval zou dat iets later zijn.

Over Ecodorp Boekel

Wat is zo bijzonder aan de woningen? Waarom wil je daar wonen? 
De woningen zijn klimaatadaptief, dus bestand tegen alle weersextremen die er in de toekomst nog komen.
Ze zijn ook circulair, natuurinclusief en grotendeels biobased. Het zijn ook gezonde woningen, de CO2 die we uitademen, wordt opgenomen door de kalkhennepmuren. Het vochtgehalte in huis wordt constant (50-70%) gehouden door de muren. De muren houden ook de warmte vast en geven die af in de avond als het koud wordt.

Zijn alle cirkels al vol? Waarom nog niet?
Deze fase is een tijd voor echte pioniers, we wonen in tijdelijke woningen en er is nog geen zekerheid op grond (ons ecodorp zit wel in het bestemmingsplan van de gemeente en dat is nu goedgekeurd!). Ervaringen van andere ecodorpinitiatieven is dat de meeste aanmeldingen komen als de bouw begint.

Waarom zijn er geen koopwoningen, alleen huurwoningen?
Er zijn Europese ecodorpen die al tientallen jaren bestaan en heel succesvol zijn. Hun is gevraagd om tips te geven voor nieuwe ecodorpinitiatieven. Eén van de tips was om ervoor te zorgen dat leden gemakkelijk uit kunnen stappen.
Iemand die een koopwoning heeft, kan moeilijker uitstappen dan iemand die gewoon de huur op kan zeggen. Daarbij komt dat het moeilijker is om als gemeenschap invloed uit te oefenen op nieuwe leden als er koopwoningen zijn.

Is het concept van ecodorp Boekel opschaalbaar?
Jazeker! In Europa zijn er al duizenden verenigd onder het Global Ecovillage Network. Wij zijn ook lid van dit netwerk. In Senegal is een Ministerie van Ecodorpen dat als doel heeft om alle 15.000 dorpen zelfvoorzienend en duurzaam te maken. In de laatste jaren zijn er tientallen ecodorpinitiatieven bij gekomen in Nederland.

Zekerheid

Van welk geld gaan jullie de certificaten terugkopen en wat is de verwachting van wat er per jaar wordt terugbetaald in periode 5-10 jr?
Over 5 jaar zullen we beginnen met terugbetalen door middel van herfinanciering, waarschijnlijk met een nieuwe certificatenactie.  Het aantal certificaten dat in aanmerking komt voor aflossing wordt vastgesteld op basis van de financiële situatie van onze coöperatie Ecodorp Boekel B.A. We zullen tijdig bij je informeren of je in aanmerking wilt komen voor aflossing. Als het aantal aanmeldingen afwijkt van het aantal certificaten dat we willen aflossen, dan zal door middel van loting worden bepaald welke certificaten worden afgelost.
Na 10 jaar willen we alle certificaten uit deze actie hebben terugbetaald.

Waarom verwachten jullie dat die 6 ton gehaald gaat worden?
De vorige 2 crowdfundingacties (samen € 263.000) zijn goed verlopen, met de huur van de tijdelijke woningen kunnen we de leningen binnen 5 jaar met rente terugbetalen. Dat bedrag hebben we opgehaald om de tijdelijke woonunits te kunnen plaatsen. We verwachten minstens het dubbele op te kunnen halen voor de klimaatadaptieve, circulaire woningen.

Als 6 ton wordt binnengehaald, is de bank dan al zeker?
Het is pas echt zeker als er een overeenkomst ligt, maar dit bedrag is voldoende voor de bank om de rest te kunnen lenen.

Wat als de grond gekocht is, de bouw gestart en dan gaat het niet door?
We zijn al negen jaar bezig met de ontwikkeling van het ecodorp en we gaan door tot de woningen er staan. Mocht het echt zo zijn dat niemand van de ecodorpers het af wil maken, dan kan alles verkocht worden aan een projectontwikkelaar die het af kan maken.

Is de groep nog een risicofactor? Wat als bij ruzie de helft van de groep opeens vertrekt?
Ten eerste vragen we van de leden dat ze aan zelfreflectie doen. Dat voorkomt menig ruzie, weet iedereen die aan zelfontwikkeling doet. We hebben een cirkel Sociaal die de vinger aan de pols houdt als het gaat om het welbevinden van de leden en de groep. Als er iets verbeterd kan worden, treden ze in actie. We hebben trouwens rekening gehouden in onze exploitatiebegroting met hetzelfde leegstandspercentage als de lokale wooncorporatie. Als er woningen leeg staan, gaan we in ons uitgebreide netwerk op zoek naar nieuwe bewoners.

Wat als de bouwtijd uitloopt? 
Dan zullen we meer ervaren bouwers en meer vrijwilligers in gaan zetten. We gaan wel dit risico zo laag mogelijk maken door het houtskeletgedeelte en het dak uit te besteden aan een prefabbouwbedrijf. En in het ergste geval gaan we de woningen casco opleveren aan de bewoners (onszelf), zodat we in ieder geval beginnen met de huurinkomsten.

De algemene ervaring is dat bouwprojecten over budget gaan. Is daar rekening mee gehouden en hoe?
Als we over budget gaan, zijn er twee mogelijkheden:
We gaan extra budget verzamelen via een aanvullende certificatenactie of extra lening van een bank, fonds of partner.
Ook kunnen we concessies doen in de bouw. We hebben veel ervaringskennis overgenomen van Aardehuizen in Olst en ook zij moesten overstappen van Aardehuizen naar strobalenhuizen om kosten en tijd te besparen.

Zijn de risico’s af te dekken met verzekeringen?
Ecodorp Boekel is op vele manieren innovatief en daardoor moeilijk te verzekeren. Als er een verzekeringsmaatschappij zou zijn, zou de premie waarschijnlijk te hoog worden.
Ons ondernemingsplan is wel goedgekeurd door de Rabobank. We hebben ons plan gepresenteerd aan diverse banken, fondsen en financiële experts. Er is nooit gezegd dat het niet mogelijk is. De Triodos zei vanaf mijn allereerste presentatie: Alles wat jullie doen, staat in onze missie en visie. Daarom wil ik jullie heel graag als een Triodosproject.
De Provincie heeft ons gesteund met € 50.000 en noemt ons vaak als een proeftuin.

Is er een wachtlijst?
Ja, er is een wachtlijst voor de eerste cirkel van woningen. De eerste cirkel wordt gevuld door de mensen die nu in de tijdelijke woningen wonen. Ze kunnen niet allemaal in de eerste cirkel van tien permanente woningen wonen. Op de wachtlijst staan nu één gezin. Die wonen al op het terrein en staan op de wachtlijst voor de tweede cirkel.

Een deel van de bouw materialen (bijv. kalkhennep) zijn niet gecertificeerd. Brengt dat extra risico?
Kalkhennep die gestort wordt, kan helaas niet gecertificeerd worden, omdat de verhoudingen en droogtijd afhankelijk zijn van omstandigheden. In het buitenland zijn al honderden woningen gebouwd op deze manier, dus het risico is acceptabel.