Waterschap Aa en Maas: “Aa en Maas staat achter de ambitie van het Ecodorp om minder milieu emissies te veroorzaken en voor de toekomstige generaties een schone leefomgeving achter te laten. Om dit te realiseren worden nieuwe (bouw)technieken toegepast. Daarnaast kopen de bewoners bewust duurzame producten in en willen voorzien in eigen voedselvoorziening. De bewoners van het Ecodorp bieden hierdoor de ruimte om nieuwe zuiveringsconcepten uit te proberen, zie link. Dit kan ons inzicht geven in de effecten van een andere levensstijl op de leefomgeving, bijvoorbeeld de hoeveelheid geneesmiddelen in het afvalwater.”

Steven Wouda (Gebiedsteamtrekker Zuid-nederland, Min. IenM): “Ecodorp Boekel bewijst dat zelf duurzame initiatieven ondernemen het verschil maakt. Van een eerste idee tot zo’n multifunctionele plek om te leven, wonen en helemaal circulair te produceren. Hulde!”
Steven Wouda leerde Ecodorp Boekel kennen in het programma EmpoweringPeople.

Erik Pool (directeur Participatie Ministerie IenM):  “Het Brabantse Ecodorp Boekel was jaren geleden een kwetsbaar idee dat vooral ‘leuk’ was om kennis van te nemen, maar inmiddels is het een prachtige praktijkplek waar het cynisme tegen verduurzaming en circulair denken zichtbaar en tastbaar wordt bestreden. Als mensen iets willen, kunnen ze ver komen. Dankzij het idealisme van ondernemende mensen wordt duidelijk dat nieuwe ontwikkelingen vooral in de samenleving ontstaan en dat overheden in deze tijd steeds meer de taak hebben oude barrières op te ruimen en eigentijdse faciliteiten moeten bieden om groene en sociale innovaties verder te helpen. Door voorbeelden als Ecodorp Boekel kunnen politici, beleidsmakers en investeerder er ook steeds meer op vertrouwen dat ideeën die sommigen eerst raar noemen of onhaalbaar, uiteindelijk oplossingen kunnen bieden voor een duurzame wereld waar ook brood in zit. Ik hoop dat Ecodorp Boekel zich kan blijven doorontwikkelen, ook om te ontdekken wat wel en wat niet werkt op de lange duur. Korte experimenten zijn er misschien wel genoeg, we hebben vooral ook volhouders nodig. Want om de transitie naar een circulaire economie te maken zal er nog veel uitgeprobeerd en ontdekt moeten worden. Het is een kwestie van lange adem.”
Erik Pool leerde Ecodorp Boekel kennen tijdens een bezoek aan het ecodorp, toen er alleen nog een partytent stond en enkele losse woonunits.

Hans Leeflang, directeur van Het Jaar van de Ruimte: Boekel, een gemeente in Noord Brabant, heeft iets bijzonders….
Zij staan vooraan als het gaat om het experimenteren met nieuwe verhoudingen tussen overheid en energieke samenleving. Minder regels, meer vertrouwen in burgerinitiatief. In Boekel kan je zien hoe de nieuwe Omgevingswet zou kunnen uitpakken. En het is geen toeval, dat in die gemeente enkele nieuwe praktijken zichtbaar worden waar we in het Jaar van de Ruimte naar op zoek waren. In het Ecodorp Boekel wordt heel concreet gewerkt aan het Nederland van 2040. De landmakers van Ecodorp Boekel maken het nieuwe Nederland met hun visie, passie, vrienden en daadkracht.