Ecodorp Boekel werkt aan een aantal duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De doelen moeten ervoor zorgen dat de Aarde een betere plek wordt voor de volgende generaties. De SDG’s zijn ontworpen door de VN en helpen mee om het beleid van bedrijven, overheden en burgerinitiatieven helder te stellen. Er zijn zeven SDG’s waar we in Ecodorp Boekel de focus op leggen en die goed aan te pakken zijn in een duurzame gemeenschap. En natuurlijk zijn wij onderdeel van de SDG Gateway.

1. Einde aan armoede
2. Einde aan honger
3. Gezondheid en welzijn
4. Goed onderwijs
5. Mannen en vrouwen gelijk
6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
7. Duurzame en betaalbare energie
8. Fatsoenlijke banen en economische groei
9. Innovatie en duurzame infrastructuur
11. Duurzame steden en gemeenschappen
12. Duurzame consumptie en productie
13. Klimaatverandering aanpakken
14. Bescherming van zeeën en oceanen
15. Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
17. Partnerschappen voor de doelen

Investeer in Ecodorp Boekel en we kunnen in 2019 al laten zien welke oplossingen mogelijk zijn!

Als je investeert, krijg je:
– jaarlijks 2% rente
– uitnodiging jaarlijkse zomerfeest
– na 5-10 jaar krijg je het inleggeld terug.