Ecodorp Boekel werkt aan alle duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De doelen moeten ervoor zorgen dat de Aarde een betere plek wordt voor de volgende generaties. De SDG’s zijn ontworpen door de VN en helpen mee om het beleid van bedrijven, overheden en burgerinitiatieven helder te stellen. Er zijn zeven SDG’s waar we in Ecodorp Boekel de focus op leggen, maar in principe zijn er lokale oplossingen voor alle SDG’s in Ecodorp Boekel. En natuurlijk zijn wij onderdeel van de SDG Gateway.

1. Einde aan armoede: Betaalbaar duurzaam wonen, leven en werken
2. Einde aan honger: Klimaatbestendig voedselbos
3. Gezondheid en welzijn: Gezond bewegen, wonen en voeding
4. Goed onderwijs
5. Mannen en vrouwen gelijk
6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
7. Duurzame en betaalbare energie
8. Fatsoenlijke banen en economische groei
9. Innovatie en duurzame infrastructuur
10. Ongelijkheid verminderen
11. Duurzame steden en gemeenschappen
12. Duurzame consumptie en productie
13. Klimaatverandering aanpakken
14. Bescherming van zeeën en oceanen
15. Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
17. Partnerschappen voor de doelen