De plattegrond bestaat uit drie cirkels van 10 duurzame woningen. De 1,2 hectare bouwgrond is precies voldoende voor het buurthuis, de 30 woningen, het boomhuttenhotel, Artist in Residence, parkeerplaatsen/fietsenstallingen en het helofytenfilter te verwezenlijken. Daarnaast is er plaats voor een tijdelijke tweedehands utilitaire werkplaats, die ook meteen dient als gemeenschappelijke ruimte. Deze werkplaats wordt afgebroken na de bouw van het buurthuis.