De plattegrond bestaat uit drie cirkels van 10 duurzame woningen (en 2 mantelzorgwoningen). De 1,2 hectare bouwgrond is precies voldoende voor het buurthuis, de 30 woningen en 6 mantelzorgwoningen, het boomhuttenhotel, Artist in Residence, parkeerplaatsen/fietsenstallingen en het helofytenfilter te verwezenlijken. Ten noorden van het bouwterrein is de voedseltuin. Daarnaast is er plaats voor een tijdelijke tweedehands werkplaats, die ook meteen dient als gemeenschappelijke ruimte. Deze werkplaats wordt afgebroken na de bouw van het buurthuis. Het buurthuis wordt ook gebruikt door het SDG ToDo Centre, waar Open Source oplossingen om de duurzame werelddoelen te halen, worden verzameld en uitgetest.