De VaVer bestaat uit twee leden, VrijCoop en de BeVer. VrijCoop heeft als doel, ervoor te zorgen dat de grond en woningen altijd betaalbare huurwoningen blijven en nooit commercieel verkocht worden. De VaVer krijgt de huur binnen van de BeVer. De eerste jaren wordt dat vooral besteed aan het terugbetalen van rente en aflossing.

VrijCoop
VrijCoop vraagt een solidariteits-contributie van al haar leden. VrijCoop zal dit zelf dan weer investeren in projecten; d.w.z. projecten van hun eigen leden. Zie hiervoor onderstaande afbeelding

Daarnaast is er de mogelijkheid voor leden van VrijCoop om ook direct te investeren in VrijCoop projecten. Hoe groter en langer de leden van VrijCoop bestaan hoe groter de mogelijkheden zijn om een investering te doen.

Na een aantal jaren van leningen aflossen blijft er uiteindelijk huur over. Elk project van VrijCoop heeft statutair de verantwoordelijkheid op zich genomen om het overschot van de huur uit te lenen aan nieuwe woongemeenschappen die lid en project worden van VrijCoop.
VrijCoop wil op deze manier vele Nederlandse ecodorpen, Tiny House-groepen en andere duurzame woongemeenschappen verenigen en ondersteunen. Ecodorp Boekel werkt daaraan mee door actief te participeren in VrijCoop.