Hier is de concept organisatiestructuur in het kort:

Organisatiestructuur

Coöperatie als eigenaar.
De op te richten coöperatie wordt eigenaar van de grond en de woningen, gebouwen en installaties erop. Elke bewoner wordt lid van de coöperatie en het lidmaatschap wordt gebruikt om rente en later aflossing te betalen aan de investeerders. In ruil voor de contributie voorziet de coöperatie de leden in huisvesting, energie, water en waarschijnlijk ook voeding.