Ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en talenten

Persoonlijke afspraken met leden.

Als iemand lid wordt, dan kunnen we samen in gesprek gaan om te onderzoeken waar het nieuwe lid goed in is, wat hij/zij leuk vindt en wat er in het ecodorp nodig is. Hier kunnen we samen afspraken over maken.
Binnen het ecodorp zullen er werkgroepen met verschillende themas gevormd worden, zodat het mogelijk is om je te ontwikkelen in het gebied dat je voorkeur heeft.

Evaluatie na afronding project fases.

Na afronding van iedere deel project vieren we wat we bereikt hebben en we evalueren, om te blijven leren en groeien als mens.