Ecodorp Boekel gaat veel gebruik maken van ecosysteemdiensten, wat niet ten koste gaat van natuur, maar juist de natuur versterkt.
Dat is de belangrijkste reden waarom ecodorpen een grote ecologische waarde hebben.

 

 1. Voedsel:Voedsel
  – klimaatbestendig voedselbos met honderden verschillende eetbare bomen en struiken
  permacultuurtuinen voor m.n. eenjarige gewassen
 2. Biomassa voor energie:Biomassa voor energie
  We denken dat het slecht voor de natuur en milieu is als biomassa gebruikt wordt voor energie. Biomassa kan beter als CO2 opslag gebruikt worden en als onderdeel van een ecosysteem.
 3. Drinkwater:Drinkwater
  Eén van de grote problemen van de toekomst is het tekort aan drinkwater in steden. De overheid heeft daarom een wedstrijd georganiseerd ‘Challenge Stad van de Toekomst‘. De winnaar was het project Hemel(s)water. Dat project wordt in Ecodorp Boekel als pilot uitgeprobeerd. Het houdt in dat we voortaan regenwater gaan gebruiken voor al onze waterbehoeften. Maar het Waterplan van Ecodorp Boekel gaat veel verder. Het waterplan wordt opgesteld samen met de initiatiefnemer van Hemel(s)water, innovatie-experts van Brabant Water, Waterschap Aa en Maas en de Provincie Noord-Brabant.
 4. Water voor overig gebruik:Overig watergebruik
  Al onze waterbehoeften worden straks vervuld door regenwater, we gaan bijvoorbeeld ook bier brouwen van regenwater. We gaan daarom ook grote hoeveelheden regenwater opvangen. Hevige regenval zal daarom in ons ecodorp niet leiden tot overstromingen en grote schadeposten.
 5. Hout, vezels, genetische bronnenHout, vezels, genetische bronnen:
  – we gaan zelf het hout verbouwen dat we nodig hebben voor vervanging van balken in onze gebouwen, net zoals de legende van New College, Oxford.
  – we gaan waarschijnlijk hennep laten kweken voor bouwmateriaal.
 6. Groene recreatie:Groene recreatie
  We gaan een vijftal boomhutten laten ontwerpen en bouwen. Door deze te verhuren, brengen we mensen weer dichterbij de natuur. Tevens is het een middel om kennis te maken met de levensstijl van ecodorpers. De boomhutten worden ontworpen door vijf wereldberoemde, Nederlandse kunstenaars. Dat zal het een bijzonder uiterlijk geven.
 7. Educatie:Wetenschap en educatie
  Kenniscentrum voor Duurzaam Leven
  Youtubekanaal voor educatieve filmpjes
  – Wekelijkse (en op verzoek) rondleidingen op het terrein
 8. Koolstofvastlegging:Koolstofvastlegging
  in de bodem dankzij de dikkere humuslaag
  – in de CO2-negatieve woningen
 9. Waterberging:Waterberging
  wateropslag met biominicryprincipes
  – ecologische zwemvijver
 10. Bestuiving:Bestuiving
  – bijenkasten in de Polydome
  hoge biodiversiteit in het voedselbos en permacultuurtuin zorgt voor gezonde bijen
 11. Bodemerosie:Bodemerosie
  Door gebruik te maken van zoveel mogelijk vaste planten voor onze voedselvoorziening, en de bodem altijd te bedekken met een mulchlaag, voorkomen we bodemerosie door wind en water.
 12. Plaagonderdrukking:Plaagonderdrukking
  Hoge biodiversiteit voorkomt plagen:
  – weinig van hetzelfde voedsel waardoor de plagen niet zo groot worden
  – bevordering van predatoren voor schadelijke insecten
 13. Bodemvruchtbaarheid:Bodemvruchtbaarheid
  Een gezonde bodem bevat een flinke laag humus, veel wormen en veel schimmels. Hoe minder je de grond bewerkt, hoe beter het is voor het bodemleven.
  En hoe beter het gaat met het bodemleven, hoe beter de groenten en fruit die erop groeien. Lees hier hoe wij onze grond behandelen om de bodemvruchtbaarheid te verhogen. Zo brengen we lavameel aan om mineralen en sporenelementen toe te voegen aan de bodem. Dat heeft positieve effecten op bodemleven, planten en mensen.
 14. Reinigend vermogen bodem, water, lucht:Reinigend vermogen bodem, water, lucht
  We gaan veel gebruik maken van Biomimicryprincipes om alles te zuiveren, w.o. ons afvalwater.

Met dank aan Natuurlijk Kapitaal Nederland voor het duidelijke denkmodel:
http://themasites.pbl.nl/natuurlijk-kapitaal-nederland/achtergronden/wat-is-natuurlijk-kapitaal