Op 13 februari 2014 zijn we op bezoek gegaan bij het Ministerie van I&M met een lijst van mogelijk knelpunten. Tot onze verbazing gaf het bouwbesluit van 2013 de ruimte voor de meeste knelpunten. Het enige wat we moeten doen, is het aantonen dat onze oplossing een gelijkwaardige oplossing is.

We hadden de volgende knelpunten voorgelegd, alleen de eerste drie vallen onder onze Experimentstatus. De overige knelpunten kunnen door de gemeente worden goedgekeurd als wij kunnen aantonen dat het gelijkwaardige oplossingen zijn:

 1. Minder ramen aan de noordkant, oftewel, daglichttoetreding (valt onder Experimentstatus).
 2. Kleinere ruimtes en kleinere woningen (valt onder Experimentstatus).
 3. Hergebruik bouwmateriaal door lagere deuren (valt onder Experimentstatus).
 4. Glasschuim als fundering (onderbouwd).
 5. Hennep als bouwmateriaal (onderbouwd).
 6. Geen aansluiting op de riolering.
 7. Eigen drinkwater.
 8. Bijzondere NUTS-aansluitingen:
  1. Geen gasaansluiting (we gebruiken geen fossiele brandstoffen, dus geen aardgas)
  2. Wateraansluiting (we blijven een aansluiting houden bij Brabant Water i.h.k.v. langdurige droogte)
  3. Elektra aansluiting (we willen energiepositief worden, dus meer energie produceren dan nodig)
 9. Materiaaltoepassing van niet gecertificeerde materialen en geen KOMO (goedgekeurd).
 10. Meterkast weglaten indien onnodig.
 11. Handmatige ventilatie.
 12. Onnodig gebruik van niet-duurzaam materiaal om brandoverslag te voorkomen.
 13. Vluchtwegen en veiligheid.
 14. Vergunningvrije windmolentjes (valt onder Experimentstatus van ouder project).
 15. Tijdelijke bewoning, indien langer dan 5 jaar.