TEDxTalk Ad: Hoe bouw je een ecodorp op een snelstromende rivier…

Click here for the English version English TEDxTalk
Volg ons via Twitter of Facebook.

Het begon 5 jaar geleden toen onze zoon ongeveer 1 jaar oud was. We wilde hem een betere toekomst geven, dus we wilden duurzamer gaan leven; ons eigen voedsel verbouwen, onze eigen energie opwekken, zelfs ons huis zo duurzaam mogelijk bouwen met onze eigen handen.En we wilden dat niet alleen doen, omdat we eerlijk gezegd, geen idee hadden hoe we al die dingen moesten doen. Luuk 1 jaar
Dus maakten we een website waarin we al onze dromen van duurzaam leven beschreven. En binnen twee weken reageerden 20 gezinnen dat ze ook zo’n droom hadden. We schrokken een beetje van de hoeveelheid mensen die zo snel reageerden, maar we besloten om met de stroom mee te gaan en maar te zien waar het ons zou brengen.Toch beseften we dat we hulp nodig hadden en drie dagen later zag een ecodorpontwerper onze website en zei dat wij een ecodorp beschreven hebben; een ecodorp is een plek waar mensen zo duurzaam mogelijk leven. En het was zijn levensmissie om te helpen ecodorpen op te starten. Dus noemde we ons initiatief Ecodorp Brabant. Website Ecodorp Brabant
Drie maanden na de start van de website hadden 100 mensen gereageerd en we hadden onze eerste bijeenkomst. Daar vertelden we dat we ons project zagen als een boot op een snelstromende rivier; we wilden met de stroom meegaan. Alle problemen zouden we behandelen alsof het stenen in de rivier waren; we zouden de stroming volgen en zo de steen voorbij gaan.We verdeelde de groep in 12 themagroepen, zoals voedsel, energie, bouwen, enzovoort. Een paar mensen wilde een groep maken die zich richtte op bouwvergunningen. Maar wij legde uit dat zoiets meer leek op een steen in de verte zien, daar naartoe gaan en die steen beklimmen. Dat was niet met de stroom meegaan, dus wilde we daar geen groep voor. Met de stroom meegaan
Een jaar later wilde enkele themagroepen in de praktijk gaan uittesten wat ze geleerd hadden. Rond die tijd las de directeur van De Kleine Aarde, een centrum voor duurzaam leven, onze website en wilde ons op hun land. Hij bood ons 1000 vierkante meter waarmee we mochten doen wat we maar wilden. Dus besloten we om eenexperimenteel, duurzaam gebouw te bouwen met alleen vrijwilligers. We konden allerlei duurzame materialen en technieken uitproberen in dat gebouw. We kregen subsidie om materialen, gereedschap en voedsel voor de vrijwilligers te kopen, en 30 organisaties en bedrijven schonken materiaal. Een deel van de afspraak voor de subsidie was dat we alles wat we leerden zouden delen en mensen daarin onderwijzen. Dus organiseerden weworkshops en schreven verslagen. En we ontdekten dat we een positieve invloed hadden op duurzaam leven in Nederland! Duurzaam Gebouw
Driehonderd vrijwilligers werkten aan ons gebouw. Eén van hen was een leraar op de Universiteit van Eindhoven. Hij vroeg ons om op te treden als opdrachtgevers voor 32 studenten voor een project om ecotorens te ontwerpen, gebaseerd op onze wensen.
Toen we ze vroegen om geen staal en beton te gebruiken, maar organische materialen, kregen ze bijna een hartaanval; ze waren zo goed geoefend in staal en beton!Maar nu zijn ze bekend geraakt met biobased bouwen, wat essentieel is voor duurzaam leven. En de TU/e vind het zo belangrijk dat ze het project volgend jaar uitbreiden met andere studierichtingen dan alleen bouwen. Volgend jaar gaan zo’n 140 studenten duurzame, biobased ecotorens ontwerpen!
Ecotoren
Een jaar geleden hadden we een gesprek bij TNO, een beroemd onderzoeksorganisatie met twee experts op het gebied van biobased bouwen. Het bleek dat één van hun een dag meegewerkt had aan ons gebouw. Hij zei dat wat Ecodorp Brabant doet, weleens cruciaal zou kunnen worden voor de bouwsector! TNO
De architect die het gebouw op De Kleine Aarde ontworpen had, was heel blij met ons project. Hij kreeg hiermee de kans om een oude droom te vervullen om te ontwerpen met de principes van helende architectuur. Piramides, tempels en kathedralen zijn allemaal ontworpen met de principes van helende architectuur. En je kunt ze ook vinden in de natuur, in de vorm van een slakkenhuis, een zonnebloem, ons melkwegstelsel en …graancirkels.Wij waren zo blij met zijn ontwerp van ons gebouw in Boxtel, we vroegen hem om het ontwerp te maken voor een compleet ecodorp bij één van onze mogelijke locaties. Graancirkel
Tijdens het tweede gesprek stopte hij ineens met praten en staarde met open mond naar een foto van een graancirkel die hij aan de muur had hangen. Hij zei dat aan het eind van ons eerste gesprek de foto een beetje schuin hing. Hij had hem recht gehangen en hij wist zeker dat hij vanmorgen nog steeds recht hing toen hij er de koffiekopjes neerzette. En tijdens het gesprek was de foto weer schuin gaan hangen! Hij besloot dat hij de graancirkel zou verwerken in het ontwerp. Een week later zei hij dat de ingescande foto meteen in de juiste schaal was, hij hoefde hem alleen op de beste plek te schuiven. schuin
En hier zie je het resultaat.Enkele ecodorpers gingen vorig jaar naar een conferentie over Coöperaties en op een bepaald moment vroeg de presentator waar we gevestigd waren. En in het bijzijn van honderden mensen zei één van de ecodorpers dat we nog geen locatie hadden.
Recht voor haar zat de burgemeester van Boekel en die zei dat hij wel een stuk grond voor ons had.Boekel is uniek als gemeente omdat hun visie is gebaseerd op vertrouwen in hun inwoners. Mijn vrouw en ik zijn er zo van overtuigd dat dit de plek wordt, we zijn al naar Boekel verhuisd.
Helende architectuur
Nu zijn we dichtbij het realiseren van onze dromen. We hebben veel geleerd in de laatste 5 jaar. We gaan ons voedsel verbouwen met Permacultuur, Permacultuurtuin
onze huizen verwarmen met Rocket Mass Heaters. Rocket Mass Heater
We gaan onze huizen bouwen met hout, strobalen en hennep. Zelfs Kevin McCloud vind hennep het beste bouwmateriaal! Kevin McCoud over hennep als bouwmateriaal
We gaan een polydome bouwen als voorbeeld voor duurzame voedselproductie. Polydome
We gaan de leukste boomhutten bouwen voor ecotoeristen. En we zullen een centrum worden van duurzame ondernemingen die win-winsituaties creëren voor elkaar en de partners waarmee we samenwerken.Wat betreft bouwvergunningen, de burgemeester van Boekel zei dat het maar 20 minuten duurt om een bouwvergunning in Boekel te krijgen, in tegenstelling tot de 6 weken die het in een ‘normale’ gemeente kost. Ik testte zijn theorie door het iemand te vragen die net een huis had gebouwd in Boekel. Hij zei dat zijn bouwvergunning was goedgekeurd binnen 5 minuten! Boomhuttenhotel
Dus dat kan gebeuren wanneer je met de stroom meegaat. Je hebt geen idee waar je terecht komt, en ook niet hoe lang het duurt. Dus moet je het leuk maken, zorgen dat de reis de moeite waard is. Dan maakt het niet meer uit waar je terecht komt of hoe lang het duurt.Dan maakt het alleen nog uit dat jij je droom kunt realiseren en jouw deel van de wereld een beetje beter kunt maken.Met dank aan (in volgorde van opkomst in het project):
Yvette van Kempen: InspiratieYvette van Kempen
Rolf Grooten: Ecodorp Designer Rolf Grooten
Leonie Ruissen: ontwerp T-shirt
Martijn Messing: 1000m2 grond op De Kleine Aarde
Hajo Schilperoort: Ecotoren-project
Wenlei Ma: ontwerpster Ecotoren in presentatie
Huub van Laarhoven: ontwerp gebouw DKA en plattegrond Ecodorp Boekel
Fransjan de Waard: Permcultuurkennis
Sjang van Daal: informatie over Rocket Stoves, Rocket Mass Heaters en verwarming van het tapwater en koeling van onze huizen
Except Integrated Sustainability: Polydome ontwerp
Gemeente Boekel: visie en behulpzaamheid
Luuk in leem