Manifest Ecodorp Boekel voor Klimaatstroom Zuid

Ecodorp Boekel heeft na de Klimaattop Zuid het Manifest ondertekent en gaat dat in acties omzetten.

ENERGIE – versnellen naar een duurzame energieproductie
01. We gaan samen voor een zo groot mogelijke vermindering in aardgasverbruik
In Ecodorp Boekel gaan we vanaf 2020 alleen schone energie gebruiken in onze toekomstige woningen. Ook gaan we zoveel mogelijk energiezuinige apparaten gebruiken, zodat we zo weinig mogelijk nodig hebben. De eerste tien energiepositieve woningen zullen in 2019 beschikbaar zijn.

02. We versnellen de productie van duurzame energie
We werken in Ecodorp Boekel versneld samen aan een mix van duurzame bronnen voor energie. Bekende bronnen als windmolens en zonnepanelen zijn daar onderdeel van. We verbranden geen hout i.v.m. CO2 en fijnstof. We bieden de mogelijkheid voor experimenten, zoals het gebruik van gelijkstroom.

CIRCULAIR – versnellen naar een circulaire productie
03. We innoveren in slimme en duurzame vervoersoplossingen.
We gebruiken in Ecodorp Boekel nu al een groengas-auto, bakfietsen, e-bikes en deeldiensten waardoor we de uitstoot van broeikasgassen verminderen, terwijl we tegelijkertijd de bereikbaarheid en veiligheid verbeteren.
In de toekomst gaan we dat aanvullen met elektrische en zelfrijdende auto’s.

04. We dragen allemaal bij aan een afvalloze samenleving.
We sluiten kringlopen door minder grondstoffen te gebruiken en nog meer te recyclen.
We zijn in Ecodorp Boekel al groenafvalvrij sinds 2016. Al ons groenafval wordt verwerkt op het terrein, in de voedseltuin en de gemeenschappelijke tuin.
We zuiveren ons eigen afvalwater, zodat het kan infiltreren in de bodem en toegevoegd wordt aan het grondwater. Onze woningen worden 100% circulair. Zelfs de stroomkabels worden circulair.
Alle materialen in onze woningen krijgen een materialenpaspoort, waardoor onze woningen een bron van grondstoffen worden.

05. We gaan meer alternatieve grondstoffen leveren.
We worden zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Ons toilet afvalwater wordt behandeld in een algenboerderij om de medicijnresten van de tien meest gebruikte medicijnen af te breken. De algen nemen ook mineralen en sporenelementen zoals fosfaat op. Als de algen sterven, kunnen ze geoogst worden en gebruikt worden in onze tuin. Daarmee heeft Ecodorp Boekel waarschijnlijk de kortste nutriëntenkringloop van Nederland.

06. We verkleinen onze impact substantieel door slimmer te ontwerpen en meer te delen.
Ecodorp Boekel levert woningen als een dienst aan de bewoners. Dat gaat verder dan alleen wonen, schone energie, zuiver water en een snelle internetverbinding. Ook krijgt iedere bewoner gezond voedsel uit eigen tuin.
De service is dichtbij, omdat we zelf de woningen hebben gebouwd en onderhouden. Ecodorp Boekel streeft naar een zo groot mogelijk positieve impact het milieu! We slaan CO2 op en vergroten de biodiversiteit.

KLIMAATADAPTATIE versnellen naar een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving
07 We werken actief samen om Zuid-Nederland klimaatrobuster te maken.
We dragen bij aan realiseren van de Brabantse Omgevingsvisie, aan het klimaatrobust maken van Brabant. In Ecodorp Boekel zorgen we ervoor dat de bodem rijk aan compost is en altijd bedekt wordt door organisch afval, waardoor de bodem het regenwater heel goed kan vasthouden. We gaan van regenwater drinkwater maken, dus we hebben een regenwateropslag van duizenden liters water per woning.

08 We werken actief samen aan gezonde leefomgeving op wijkniveau
Op wijkniveau werken we als burgerinitiatief samen met overheden van elk niveau, organisaties, scholen en bedrijven om de leefomgeving klimaatbestendig en gezonder te maken. We hebben een gezonde, groene woonomgeving ontworpen die we in 2019 gaan bouwen.

09 We maken de gebouwen klimaatneutraal
Wij streven naar klimaatpositieve gebouwen. Dat betekent: Meer CO2 wordt opgeslagen in de woning dan nodig was om ze te bouwen, energiepositief, klimaatadaptief en optimale benutting van de mogelijkheden die de natuur en het regenwater bieden.

COMMITMENT
10 We gaan samen voor substantiële, positieve impact, gunnen elkaar successen en laten onze vooruitgang zien.
Ecodorp Boekel zoekt naar integrale, lokale oplossingen voor wereldproblemen. We zijn bereid om experimentele, duurzame innovaties uit te testen in onze wijk. Daarmee versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving.
We schrijven periodieke voortgangsrapportages waarin we per gebied de voortgang van onze actieprogramma’s tonen.
We gunnen elkaar successen en maken het samen waar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.