Laatvlieger in groene woonwijk Ecodorp Boekel

Mnolf – Photo taken in Rum, Tirol, Austria

Waarom kozen we voor de Laatvlieger?
We wilde graag ook een grote vleermuissoort en deze heeft een spanwijdte van 35cm. Dat maakt de uitdaging groter om er goed voor te zorgen, want ze gebruiken liefst zolders en spouwmuren en die hebben we geen. De uitdaging is groot en daar houden we wel van.

Kenmerken
De laatvlieger is met een vleugelspanwijdte van 315-381 mm en een gewicht van 15-37 g, een van onze grootste vleermuizen. Laatvliegers zijn overwegend koffiekleurig van kleur en hebben een koffie met melkkleurige buik. De vleugels zijn breed, wat de wendbaarheid tijdens het vliegen ten goede komt.

Ecologie

Jachtbiotoop en voedselkeuze
De laatvlieger wordt omschreven als een kenmerkende soort voor open en halfopen landschap. Jagen doen ze dikwijls langsheen opgaande vegetatie, maar echter steeds op enige afstand ervan verwijderd, aangezien zich daar dikwijls grote concentraties insecten bevinden.

Naargelang het seizoen en het daarmee samenhangende prooiaanbod, worden verschillende jachtgebieden gebruikt. Uit mestonderzoek blijkt duidelijk een seizoensgebonden variatie in de prooien.

De prooien worden meestal in de vlucht bemachtigd (‘aerial hawking’). Soms worden prooien van de grond af gegrepen (‘ground gleaning’).

Zomerverblijven
Zijn voorkeur gaat uit naar zolders, maar ook spouwmuren en gevelbekleding van huizen worden als kolonieplaats gebruikt.
In de verblijven zijn de laatvliegers dikwijls moeilijk terug te vinden. Ze verstoppen zich graag tussen balken of in nauwe spleten. Ze worden zelden vrijhangend aangetroffen. Solitaire dieren (meestal mannetjes) worden soms aangetroffen achter vensterluiken. Laatvliegers zijn zeer plaatstrouw, wat blijkt uit het feit dat jaar na jaar dezelfde plaatsen worden opgezocht.

Er zijn in Vlaanderen gevallen bekend van laatvliegers die hun verblijfplaats delen met dwergvleermuizen, gewone grootoorvleermuizen en ingekorven vleermuizen.

Uitvlieggedrag en vliegroutes
Vanaf ongeveer 15 min. na zonsondergang verlaten de laatvliegers hun verblijfplaats. Dit gebeurt alleen of in kleine groepjes. De maximumafstand waarover ze zich van de kolonieplaats verwijderen, varieert meestal tussen 2 en 6 km. Vliegroutes zijn meestal niet lang, dikwijls maar een paar honderd meter, waarna de dieren zich verspreiden over het omliggende landschap. Regelmatig is waargenomen dat een aantal laatvliegers eerst een tijdje op een gunstige foerageerplaats gezamenlijk jaagt. Ze bezoeken daarna een aantal verspreid in de omgeving liggende jachtplaatsen. De jachtvluchten worden soms onderbroken; de dieren rusten dan een tijdje, hangend aan een huisgevel of boomstam.

Winterverblijven
Over de winterverblijven van laatvliegers zijn zowel in onze streken als elders in Europa nauwelijks gegevens voorhanden. Sporadisch worden er exemplaren teruggevonden in de gekende overwinteringsplaatsen, zoals de Antwerpse fortengordel, maar het aantal waarnemingen is zeer beperkt. Vermoed wordt dat de zomerverblijfplaats door een aantal dieren ook als overwinteringsplaats gebruikt wordt. Dan verbergen ze zich op ontoegankelijke, dikwijls droge, vorstvrije plaatsen.

Voortplanting en overleving
Vanaf eind april worden de kraamkolonies gevormd. Ze zijn op hun maximale grootte in de maand juni. Het aantal dieren in de kolonie varieert van enkele tientallen tot zelden meer dan 100 individuen. Na een draagtijd van 45 tot 48 dagen worden de jongen geboren. De gemiddelde leeftijd voor deze soort is 3 jaar (max. 21 jaar).

Migratie
De laatvlieger wordt gerekend tot de standvleermuizen. Ze blijven ter plaatse of leggen hooguit een paar kilometer af tussen zomer- en winterverblijf. Uitzonderlijk gaan ze ook veel verder (tot zelfs 330 km).

Verspreiding
Zie kaart

 

Rode lijst: Kwetsbaar

De tekst van dit artikel is grotendeels gehaald uit waarneming.nl. Lees hier het hele artikel…

Links:

https://waarneming.nl/species/410/

http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/laatvlieger

https://nl.wikipedia.org/wiki/Laatvlieger

https://www.zoogdiervereniging.nl/kansen-voor-de-laatvlieger

https://www.vleermuizenindestad.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Rapporten_pdf/2013_Laatvlieger_PTwisk_RegelinkEcologie.pdf

(foto met beiden)

https://www.vleermuizenindestad.nl/

https://www.zoogdiervereniging.nl/jaar-van-de-laatvlieger

https://www.natuurpunt.be/pagina/laatvlieger

Filmpjes: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23572

https://www.ecopedia.be/pagina/hoe-herken-ik-een-laatvlieger-het-veld

http://www.meldpuntvleermuizenenmarters.nl/index.php?page=Laatvlieger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.