In onderstaande tekst vind je een korte samenvatting van het reglement en uitleg over ons project. Overige info over onze certificatenactie;
– ons certificatenreglement (5 pagina’s)
antwoorden op veelgestelde vragen over de certificaten
– als je je wilt aanmelden voor de certificatenactie kan dat hier.

Inleiding

Door mee te doen aan onze certificatenactie help je Ecodorp Boekel bij het realiseren van onze missie ‘een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven’. We wonen nu met 18 volwassenen en 9 kinderen in zelfgebouwde tijdelijke woningen in Boekel op het terrein waar we willen gaan bouwen. We willen volgend jaar beginnen met de bouw van de eerste tien klimaatadaptieve, circulaire woningen. Samen met onze partners kunnen we dan allerlei duurzame innovatieve oplossingen in praktijk brengen en testen. De overheid staat achter ons project. We hebben al € 64.000,- subsidie ontvangen van bijvoorbeeld de Provincie en ons waterschap. Indien gewenst kun je ons ondernemingsplan opvragen.

Onze certificatenactie gaat over een lening aan het ecodorp. Je kunt kiezen welke vergoeding je voor deze lening wil. Als we voldoende investeerders vinden, kan de bank en onze innovatieve, duurzame partners de rest aanvullen met een lening. Dan kunnen we in de lente van 2018 gaan bouwen!

Wat is onze ervaring met crowdfunding?

De vorige 2 crowdfundingacties (samen € 263.000) zijn goed verlopen, met de huur van de tijdelijke woningen kunnen we de leningen binnen 5 jaar met rente terugbetalen.

De certificaathouders spelen een belangrijke rol;

 • ze zijn enthousiast over ons en geloven in het belang van Ecodorp Boekel;
 • ze verbreden ons netwerk;
 • verhogen de zichtbaarheid;
 • en ze kunnen de fysieke voortgang zien tijdens ons jaarlijkse zomerfeest.

Onze plannen

Hieronder vind je een plattegrond met al onze plannen. Deze certificatenactie is nodig om de eerste cirkel van 10 woningen te kunnen bouwen.

In onze woningen gaan we verschillende duurzame innovaties realiseren zoals een circulaire kabel (Prysmian, Alliander en Enexis), warmteopslag door de transitie van water naar ijs (Solarfreezer), filtering van hemelwater om er drinkwater van te maken (hemel(s)water) enzovoort.

Daarnaast zijn we ook op sociaal gebied innovatief met bijvoorbeeld sharings en onze besluitvormingsmethode Holarchie.

We hebben ook een kunstenplan waarbij we o.a. het bos dat grenst aan het ecodorp tot een belevingsbos gaan maken. Beroemde kunstenaars gaan boomhutten voor ons ontwerpen en realiseren. Hiervoor gaan we een subsidie aanvragen bij BKKC.

Het Nationaal Groenfonds heeft aangegeven een lening aan te willen gaan voor de groene, innovatieve onderdelen van onze huizen, zoals onze groendaken. We hebben een aanvraag ingediend voor circa € 200.000. De hennep voor onze muren wordt industriële hennep, een soort met allerlei positieve eigenschappen; het zuivert de grond, produceert veel zuurstof, heeft geen verdovende eigenschappen en alle restproducten zijn te gebruiken. 

Een certificaat

Een certificaat heeft een waarde van € 300. Je kunt natuurlijk ook meerdere certificaten kopen. De looptijd van een certificaat is minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar. Je kunt zelf kiezen welke vergoeding je wilt. Meer info vind je in het certificaatreglement en de veelgestelde vragen.

De rente start 1 januari 2018. Je kunt kiezen uit 4 verschillende vergoedingen:

 • geen vergoeding
  Je wordt jaarlijks uitgenodigd voor het zomerfeest. Binnen 5-10 jaar krijg je het geleende geld weer teruggestort.
 • boomhut overnachting
  je kunt sparen voor een tegoed voor een boomhut overnachting. Je spaart dan € 10,- per jaar (per certificaat) voor een overnachting in een van onze toekomstige boomhutten. Als je voldoende gespaard hebt en de boomhutten zijn verhuurbaar dan krijg je een coupon die een jaar geldig is.
 • website vermelding
  Gedurende de looptijd van het certificaat krijg je of jouw bedrijf een vermelding op onze website (2.000 unieke bezoekers per maand). Zie de pagina Sponsoren en partners.
 • 2% rente
  Je krijgt dan elk jaar 2% of € 6,- rente per certificaat.

Je maakt de keuze voor de beloning in het inschrijfformulier en maakt daarna bij je bank de totale kosten voor de certificaten over. Je krijgt van ons extra uitleg over je beloning en later een Bewijs van Inschrijving.

Na 5 jaar gaan we beginnen met aflossen. Het aantal certificaten dat in aanmerking komt voor aflossing wordt vastgesteld op basis van de financiële situatie van onze coöperatie Ecodorp Boekel B.A. We zullen tijdig bij je informeren of je in aanmerking wilt komen voor aflossing. Als het aantal aanmeldingen afwijkt van het aantal certificaten dat we willen aflossen, dan zal door middel van loting worden bepaald welke certificaten worden afgelost.

Na 10 jaar zullen we de certificaten herfinancieren met crowdfunders of met een lening van bijvoorbeeld een bank.

Tussentijdse overdracht van een certificaat kan plaatsvinden als je zelf een overnemende partij aanbrengt.

Een certificaat is achtergesteld. Dat betekent dat, als we als coöperatie failliet gaan, de hoofdfinancier eerst het geld terug krijgt.

We willen minimaal 2.000 certificaten verkopen. Indien er te weinig certificaten worden verkocht of zich een andere overmachtsituatie voordoet en we daardoor niet de mogelijkheid krijgen om te starten, dan zullen alle bedragen voor de certificaten volledig terugbetalen zonder vergoeding.

Risico

Tot we gaan bouwen zijn er weinig risico’s aan de koop van de certificaten verbonden, omdat we het geld niet uitgeven voordat er zekerheid van financiering is.

Het risico is tijdens de bouwfase het hoogst. Daarna zijn de woningen het onderpand. We hebben deze maatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken;

Bouw gerelateerde risico’s

 • Doorlooptijd bouw en kwaliteit
  Door de bouw van de tijdelijke woonunits hebben we gemerkt dat er veel doorlooptijd nodig is als je zelf bouwt. Hierdoor hebben we besloten om de definitieve bouw te realiseren in samenwerking met professionals bijv. voor de fundering en het houtskelet.
 • Innovatie risico
  De innovatieve duurzame oplossingen zijn zo vernieuwend dat ze soms voor één van de eerste keren uitgeprobeerd worden in Ecodorp Boekel. We gaan met alle betrokken partijen contracten opstellen waarin de innovatie risico’s belegd worden bij de leverancier, zo kan deze partij zich ook voorbereiden op een groter afzetgebied.
 • Kostenoverschrijding
  Het risico bestaat dat de kosten van de ontwikkeling in werkelijkheid hoger uitvallen, of dat er kosten moeten worden gemaakt die van tevoren niet waren begroot. We vermijden dit risico zoveel mogelijk door onze exploitatie- en liquiditeitsbegroting op te laten stellen door professionals met ervaring in bouwprojecten zoals VALIRE vastgoed.

Financiering definitieve woningen
We werken samen met een voormalig bankdirecteur en een bedrijfseconoom om verschillende mogelijkheden voor financiering te onderzoeken:

 • Leegstandsrisico
  De leden hebben een opzegtermijn van 3 maanden. Dat is voldoende, omdat er veel mensen interesse hebben in het wonen in ons ecodorp. Bij andere vergelijkbare projecten blijkt dat er een wachtlijst ontstaat als definitief duidelijk is dat de woningen gerealiseerd gaan worden.
 • Wanbetaling van de leden
  Binnen een leefgroep is er veel sociale controle, waardoor het risico op wanbetaling klein is. oordat we zelf de boekhouding hebben georganiseerd, kunnen we snel ingrijpen als het mis gaat. Hierdoor zullen er geen grote financiële achterstanden worden opgelopen.

Sociale risico’s
Een flinke onenigheid of ruzie kan vervelende gevolgen hebben voor de voortgang. We zijn ons hier terdege van bewust en nemen alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we optimaal met elkaar blijven samenwerken. We hebben een team ‘sociaal’ dat verschillende acties onderneemt bijv.;

 • opvolgen van onze goede toelatingsprocedure;
 • zelfreflectie en verbinding tussen de leden wordt op verschillende manieren gestimuleerd;
 • daarnaast hebben we een besluitvormingsmethode gekozen waarbij verantwoordelijkheden duidelijk belegd worden.

Financieringsplan in het kort

Hieronder vind je een globaal overzicht van de kosten voor de bouw van de 1ste 10 woningen;
500.000 aanschaf grond;
400.000 arbeidsuren;
400.000 installatie kosten;
400.000 bouwmaterialen;
totaal 1,7 miljoen

Dit willen we op de volgende manier financieren;
90.000 eigen inbreng;
600.000 certificaten;
200.000 Nationaal Groenfonds;
810.000 lening bij bank;
totaal 1,7 miljoen

Als je een uitgebreider overzicht wilt, dan kan je ons ondernemingsplan opvragen.

Wil je ook investeren in ons ecodorp?