Het probleem: Weersextremen
Ecodorp Boekel wordt een klimaatadaptieve woonwijk die ontworpen is om alle weersextremen die we deze eeuw kunnen verwachten, kan weerstaan. De wijk is voorbereid op extreme regenval, extreme hagelbuien, langdurige droogte en extreme hitte.
Om goed voorbereid te zijn op deze weersextremen, worden principes van biomimicry gebruikt en kennis van diverse waterschappen, ons waterleidingbedrijf en diverse experts, zoals NIOO-KNAW.
Ecodorp Boekel wil een inspirerend voorbeeld voor een duurzame samenleving zijn.
In Ecodorp Boekel bouwen we 30 sociale huurwoningen en laten we zien dat duurzaam leven betaalbaar voor iedereen kan zijn.

Integrale aanpak is vernieuwend
Bij de bouw van nieuwe woonwijken wordt tegenwoordig wel rekening gehouden met extreme hitte en extreme regenval. Maar er is geen bouwproject dat auto’s op parkeerplaatsen beschermt tegen hagelstenen van 10cm dikte die met 160km per uur de auto total loss kunnen maken. In de supercel die 26 juni 2016 over ZO Brabant raasde, zijn het grootste deel van de zonnepanelen onherstelbaar beschadigd. Daken, auto’s en kassen zijn grotendeels vernield door de impact van de hagelstenen.
Die supercellen gaan normaal worden in de toekomst en Ecodorp Boekel wordt een voorbeeldwijk die daartegen bestand is.

Wat levert de innovatie op?
Onze businesscase is eenvoudig. De kosten van de klimaatadaptieve woningen zijn te betalen door de huurinkomsten ervan. Als er weersextremen zijn waar andere woningen niet op ontworpen zijn, besparen wij ons de kosten van het herstel.
De besparing voor onze samenleving zijn gigantisch. Enkele voorbeelden: De stad Kopenhagen had in 2011 voor 1 miljard schade door een regenbui van 2 uur.
De supercel van 2016 zorgde voor 650 miljoen aan schade.
In 2003 stierven 75.000 Europeanen door hittestress.
Alle voorbeelden zijn het gevolg van slecht ontworpen steden en dorpen. Wij willen een best practice zijn en geven straks wekelijks rondleidingen.

Hoe duurzaam is de innovatie?
We verwachten dat onze woningen minstens een eeuw meegaan, dankzij goed onderhoud en duurzame materialen. Onze woningen worden 100% circulair, onze ondergrondse stroomkabels worden circulair ontworpen, onze keukens worden zelfs circulair.
Bouwexperts van TNO hebben ons eens verteld: ‘Ecodorp Boekel zou weleens cruciaal kunnen zijn voor de bouwsector!
Jullie blijven dezelfde hoge ambitie blijven houden, terwijl de bouwsector enorm traag is in het innoveren. Er is in de keten van bedrijven die werken aan een wijk altijd wel een bedrijf dat zegt: Kunnen we geen beton gebruiken? Dat kennen we.’

Op welke manier is uw innovatie een voorbeeld van excellente samenwerking?
We zijn een burgerinitiatief met een groot netwerk van overheden, bedrijven en andere organisaties.
In elk deelaspect van ons integrale ontwerp, werken we samen met meerdere organisaties. Om een relevant voorbeeld te noemen, de Universiteit van Amsterdam doet een wetenschappelijk onderzoek met een systeem van NIOO-KNAW waarin algen gebruikt worden om medicijnresten uit zwart water te halen en tegelijk nutriënten uit het afvalwater te halen om te hergebruiken in de voedseltuin. Twee waterschappen en Brabant Water participeren in dat onderzoek.