Tussen Ecodorp Boekel en het bos ligt onze voedseltuin. Op deze 0,6ha voormalige landbouwgrond verbouwen we voedsel, creëren we nieuwe natuur en werken we samen aan een klimaatrobuust ecosysteem.

Lokaal voedsel

We proberen de afstand van grond tot mond zo klein mogelijk te maken. Weten waar je voedsel vandaan komt zorgt voor verbinding met je voedsel en waardering voor alle inspanningen die zijn geleverd om gewassen te laten groeien. De basis voor gezonde voeding ligt in een gezonde bodem. Aanvankelijk bestond de bodem van onze voedseltuin uit arme zandgrond. De afgelopen jaren hebben we daarom geïnvesteerd in een eigen composteersysteem waarbij we de bodem verrijken met organisch materiaal en op deze manier werken aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. We werken volgens de principes van permacultuur, wat betekent dat we de bodem zo min mogelijk verstoren en permanent bedekt houden. Zo planten we gewassen tussen groenbemesters en bodembedekkers die de bodem vochtig houden en mineralen aan de gewassen geven. We telen verschillende soorten groenten en fruit, variërend van knol-, wortel-, bloem-, blad- tot vruchtgewassen.

Nieuwe natuur

Daarnaast dragen we bij aan het verrijken van de biodiversiteit. Zo hebben we in januari 2023 een gemengde haag geplant langs de zuid- en oostzijde van onze voedseltuin. Hierin zitten dertien inheemse (groenblijvende) soorten die met elkaar uitgroeien tot een waar voedselparadijs voor de lokale fauna. Het buitengebied van de tuin wordt vanaf november 2023 stap voor stap omgevormd tot een voedselbos. Samen met Jade Koop van Jadereforestry is gewerkt aan een beplantingsplan om meer fruit- en notenbomen aan te planten. Deze worden ondersteund door gemengd bosplantsoen in verschillende hoogtes om een gezond bodemvoedselweb op gang te brengen. Verschillende bomen en struiken groeien samen op waardoor zij elkaar ondersteunen in de nutriëntenuitwisseling en elkaar beschutting geven in tijden van klimaatopwarming en droogte. Verder komt er op termijn een poel in de tuin waarmee water langer wordt vastgehouden. Zo werken we stapsgewijs aan een klimaatrobuuste voedseltuin.  

 


 

Samen doen
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De tuinploeg van Ecodorp Boekel bestaat uit een achttal enthousiaste bewoners die gemiddeld een dag per week samen in de tuin werken en met elkaar overleggen over ideeën, plannen en opgedane kennis. Daarnaast hebben we een aantal vaste vrijwilligers en helpen verschillende ecodorpers op de meewerk-zaterdag met allerlei tuinklussen. Samenwerken in de tuin werkt voor veel mensen ontspannend, verbindend en plezierig, daarom is de voedseltuin een van de favoriete plekken in het ecodorp om te zijn.


Meedoen als vrijwilliger?

Word je blij van onze missie en wil je graag bijdragen? Meld je dan aan als vrijwilliger en kom op maandag, vrijdag en/of zaterdag helpen in de tuin.