nationale-klimaatadaptiestrategieOp 2 december 2016 heeft de ministerraad ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. Nederland zal zich moeten aanpassen aan klimaatverandering. Te denken valt aan de verwachte toename van extreme weersomstandigheden, zoals extreme hagelbuien, zowel in aantal als in intensiteit, de toename van hittestress, frequentere uitval van energie-, telecom- en IT-voorzieningen.

De nationale klimaatadaptatiestrategie doet een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van iedereen, dus ook van Ecodorp Boekel.

Circulaire wijk Ecodorp Boekel past zich aan aan extreme weersomstandigheden zoals:
– extreme hagelbuien (EPDM dakbedekking en Glas-op-Glas PV panelen)
– extreme regenval (zowel op het gebied van voedselvoorziening als waterafvoer/opslag in de wijk)
– langdurige droogte (zowel op het gebied van voedselvoorziening als watervoorziening)
– extreme hitte (goed geïsoleerde woningen en natuurlijke klimrekken van levende bomen waardoor een bladerdak de kinderen beschermt)