Super dat je op onze investeer-pagina bent aangekomen en wellicht jouw steentje bij wil dragen naar een meer duurzame, sociale en klimaatbestendige toekomst!

Onze certificatenactie is een vorm van crowdlending. Het gaat over een lening aan het ecodorp. Iedereen kan geld lenen aan het ecodorp. Je kunt kiezen welke vergoeding je voor deze lening wilt (uitleg: zie onder). Als we voldoende investeerders hebben, hebben we voldoende eigen vermogen en zal de Duitse GLS bank de rest aanvullen met een lening. Dan kunnen we eind 2019 gaan bouwen! Op deze pagina kun je zien hoeveel we nog nodig hebben.

Bekijk het onderstaande promo-filmpje dat we speciaal voor onze certificatenactie gemaakt hebben,
of scroll door naar beneden voor allerhande informatie over de certificatenactie.

In onderstaande tekst vind je een korte samenvatting van het reglement en uitleg over ons project. Overige info over onze certificatenactie:

 

 

 

Inleiding
Wauw, wat een mijlpalen hebben we al bereikt: grond gekocht, experimentstatus voor bouwbesluit, ontwerp 100% circulair, klimaatadaptief en duurzaam en een aanbod van de GLS bank!!
Nu nog meer eigen vermogen, help jij mee?

Door mee te doen aan onze certificatenactie help je Ecodorp Boekel bij het realiseren van onze missie ‘een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven’.
We werken samen met de overheid en zijn opgenomen in de Crisis- en herstelwet waardoor we echt invloed kunnen hebben op de bouwwereld van de toekomst.
We wonen nu 3 jaar met 17 volwassenen en 6 kinderen in zelfgebouwde, tijdelijke woningen in Boekel op het terrein waar we willen gaan bouwen. Hier vind je het actuele overzicht van de hoeveelheid leden en aspirant leden. Op die pagina zie je ook de huidige status van de certificatenactie.

We willen eind 2019 beginnen met de bouw van 30 klimaatadaptieve, circulaire woningen. Samen met onze partners kunnen we dan allerlei duurzame innovatieve oplossingen in praktijk brengen en testen. De overheid staat achter ons project. We hebben al € 264.000,- subsidie ontvangen van bijvoorbeeld de Provincie en Waterschap Aa en Maas en hebben een aanvraag lopen voor een lening van € 1,2 miljoen bij de provincie. Indien gewenst kun je ons ondernemingsplan opvragen door een mail te sturen naar info@ecodorpboekel.nl.

 

Wat is onze ervaring met crowdlending?
De vorige 2 crowdlendingacties (samen € 263.000) zijn goed verlopen. Met de huuropbrengsten van de tijdelijke woningen kunnen we de leningen van deze actie binnen 5 jaar met rente terugbetalen. Hier vind je de huidige status van de certificatenactie.

De certificaathouders (mensen die ons geld geleend hebben) spelen een belangrijke rol;

 • ze zijn enthousiast over ons en geloven in het belang van Ecodorp Boekel;
 • dragen hun steentje bij aan de transitie van de samenleving;
 • ze verbreden ons netwerk;
 • verhogen de zichtbaarheid;
 • en ze kunnen de fysieke voortgang zien tijdens ons jaarlijkse zomerfeest.

 

Onze plannen
Hiernaast vind je onze plattegrond:

In onze woningen gaan we verschillende, duurzame innovaties realiseren, zoals een circulaire kabel (Prysmian, Alliander en Enexis), filtering van hemelwater om er drinkwater van te maken, enzovoort.

De hennep voor onze muren wordt industriële hennep, een soort met allerlei positieve eigenschappen; het zuivert de grond, produceert veel zuurstof, heeft geen verdovende eigenschappen en alle restproducten zijn te gebruiken. Daarnaast zijn we ook op sociaal gebied innovatief door pro-actief voor een opbouwende samenwerking met elkaar te zorgen en onze besluitvormingsmethode Holarchie.

We hebben ook een kunstenplan waarbij we o.a. het bos dat grenst aan het ecodorp tot een belevingsbos gaan maken. Beroemde kunstenaars hebben boomhutten voor ons ontworpen en krijgen wij op ons terrein een “Artist in Residence” waar elke 3 maanden een wisselende kunstenaar in komt te wonen. Hiervoor gaan we een subsidie aanvragen bij BKKC.

Het Nationaal Groenfonds heeft aangegeven een lening aan te willen gaan voor de groene, innovatieve onderdelen van onze huizen, zoals onze groendaken. We hebben een aanvraag ingediend.

Een certificaat
Een certificaat heeft een waarde van € 300. Je kunt een of eerdere certificaten kopen. Je kunt zelf kiezen welke vergoeding je hiervoor wilt. De looptijd van een certificaat is minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar.  Na het eind van de looptijd kopen we het certificaat terug. Meer info vind je in het certificaatreglement en de veelgestelde vragen. Als je een certificaat koopt dan word je jaarlijks uitgenodigd voor ons zomerfeest.
De ingangsdatum van het Certificaat is de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal. Je kunt kiezen uit 4 verschillende vergoedingen:

 • Boomhutten

  Boomhut overnachting
  Je kunt sparen voor een tegoed voor een boomhut overnachting. Je spaart dan € 10,- per jaar (per certificaat) voor een overnachting in een van onze toekomstige boomhutten. Als je voldoende gespaard hebt en de boomhutten zijn klaar dan krijg je een coupon die een jaar geldig is.

 • Website vermelding
  Gedurende de looptijd van het certificaat krijg jij of jouw bedrijf een vermelding op onze website (2.000 unieke bezoekers per maand). Zie de pagina Sponsoren en partners.
 • 2% rente
  Je krijgt dan elk jaar 2%, dus € 6,- rente per certificaat per jaar.
 • Geen vergoeding
  Maar wel onze eeuwige dank!

Je maakt de keuze voor de beloning in het inschrijfformulier.
Daarna schrijf je bij je bank de totale kosten voor de certificaten over. Je krijgt van ons extra uitleg over je beloning en later een Bewijs van Inschrijving.

Over 5-10 jaar zullen we beginnen met terugbetalen. Wij reserveren hiervoor gedurende deze 5 jaar, jaarlijks een deel van onze huurinkomsten, waarmee een deel direct af kunnen lossen. Het overige deel zullen wij herfinancieren met een nieuwe certificaten actie. De GLS heeft ook aangegeven voor herfinanciering van certificaten open te staan, dit onder de dan geldende voorwaarden.

Het aantal certificaten dat in aanmerking komt voor aflossing, wordt vastgesteld op basis van de financiële situatie van ons Ecodorp Boekel. We zullen tijdig bij je informeren of je in aanmerking wilt komen voor aflossing. Als het aantal aanmeldingen afwijkt van het aantal certificaten dat we willen aflossen, dan zal door middel van loting worden bepaald welke certificaten worden afgelost. Na 10 jaar willen we alle certificaten uit deze actie hebben terugbetaald.

Tussentijdse overdracht van een certificaat kan plaatsvinden als je zelf een overnemende partij aanbrengt.

Risico’s en maatregelen
Het risico is tijdens de bouwfase het hoogst. We hebben de volgende maatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken:

 • Doorlooptijd bouw en kwaliteit
  We werken met veel experts. Voor de bouw hebben we aannemer Eco+Bouw in de arm genomen. Eco+Bouw loopt voorop in duurzaam bouwen. Ze streven ernaar zo groen mogelijk te bouwen, gewoon op een moderne manier. Duurzaam, ecologisch, biobased bouwen is voor hen vanzelfsprekend, want dat is de toekomst. Het is gezonder, beter, biedt meer comfort en bespaart. Als eerste moderne groene bouwer van Nederland blijven zij zeggen dat het anders moet en kan.
  Daarnaast werken we met gespecialiseerde bedrijven die veel ervaring hebben.
 • Innovatie risico
  De innovatieve, duurzame oplossingen zijn zo vernieuwend, dat ze soms voor één van de eerste keren uitgeprobeerd worden in Ecodorp Boekel. We gaan met alle betrokken partijen contracten opstellen, waarin de innovatie risico’s belegd worden bij de leverancier. Zo kan deze partij zich ook voorbereiden op een groter afzetgebied.
 • Kostenoverschrijding
  We gebruiken alle methodes die we kennen om de kosten in de hand te houden;
  Onze aannemer Eco+Bouw stelt voor ons de begroting op, in overleg met ons en de architect. Door zijn ruime ervaring weet hij wat grote kostenposten zijn en heeft oplossingen om deze te beperken.
  In de begroting gaan we uit van 10% onvoorziene kosten.
  Om arbeidskosten te besparen zullen we zelf ook actief meehelpen.

Sociale risico’s
Een flinke onenigheid of ruzie kan vervelende gevolgen hebben voor de voortgang. We zijn ons hier terdege van bewust en nemen alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we optimaal met elkaar blijven samenwerken. We hebben een team ‘sociaal’ dat verschillende acties onderneemt, bijv:

 • opvolgen van onze goede toelatingsprocedure;
 • zelfreflectie en verbinding tussen de leden wordt op verschillende manieren gestimuleerd;
 • daarnaast hebben we een besluitvormingsmethode gekozen, holarchie, waarbij verantwoordelijkheden duidelijk belegd worden.

Daarnaast wonen we nu ruim 3 jaar met elkaar in tijdelijke woningen en hebben we dus een goede basis om op te bouwen.

Terugbetalen
De GLS bank heeft veel ervaring met het financieren van woongemeenschappen. In hun model zitten berekeningen om ervoor te zorgen dat we de leningen terug kunnen betalen. Het aanbod van de GLS bank is binnen, dus ze hebben het vertrouwen dat we de leningen terug kunnen betalen. We kunnen dus aan alle rente- en aflos verplichtingen voldoen.

Financieringsplan in het kort
Hieronder vind je een globaal overzicht van de kosten voor de bouw van de 30 woningen en de financiering hiervan;

Als je een uitgebreider overzicht wilt, dan kan je ons ondernemingsplan opvragen.

Wil je ook investeren in ons ecodorp?