Kwaliteiten ontplooien
Wat we onze kinderen vooral meegeven, is de kans om mee te denken en zich te ontplooien. Onze kinderen hebben mee mogen denken aan de 17 SDG’s op landelijk niveau. Ze zien ook dat hun ouders een positieve bijdrage leveren aan de toekomst en ze leren dat je actief kan bijdragen aan elk aspect van het bestaan dat je belangrijk vind. Door mee te doen, hebben ze zich meer kunnen ontplooien en hun kwaliteiten en passie kunnen ontdekken.
In Boekel is een ervaringsgericht onderwijsschool en in het dorp ernaast een Vrije School.

Levenslang leren
In ons ecodorp kun je elke functie uitproberen, we komen in contact met veel innovatie-experts, uitvinders en visionairs. Bij ons kun je je leven lang blijven leren.

Experimenteren
We zijn een proeftuin voor duurzame innovaties, dus kunnen bedrijven bij ons experimenteren. Dat het mis kan gaan, is een gegeven bij een experiment. Daar kun je weer van leren tot het wél goed gaat!

Investeer in Ecodorp Boekel om dit SDG te realiseren.

Aan onderstaande kaart hebben kinderen van Ecodorp Boekel meegewerkt.

Kijk ook eens naar het volgende #SDG5 Gendergelijkheid