Sociale huurwoningen
In Ecodorp Boekel bouwen we duurzame woningen, voor iedereen, ongeacht vermogen of hoogte salaris/uitkering. De huren van de woningen die we bouwen, blijven onder de huursubsidiegrens, waardoor ze betaalbaar blijven. De huren worden niet geïndexeerd, waardoor ze komende 30 jaar in verhouding steeds goedkoper worden, in vergelijking met de landelijk gemiddelde huur.

Eeuwige financiering
Op het moment dat terugbetaling van rente en aflossing van de hypotheek omlaag gaat, wordt het overschot gebruikt om andere duurzame woongemeenschappen te financieren. Na 30 jaar betekent dat € 300.000 per jaar!
Eén van de grondoorzaken van armoede is klimaatverandering. Daarom delen we zoveel mogelijk onze kennis en ervaring online, zodat iedereen zijn/haar omgeving klimaatadaptief en klimaatpositief kan maken (#SDG13).

2% rente
Krijg 2% rente als je ons geld leent voor de bouw!

Andere artikelen over betaalbaar wonen:
https://www.ecodorpboekel.nl/geen-drempels-meer-voor-nieuwe-ecodorpen-met-betaalbare-huurwoningen/
https://www.ecodorpboekel.nl/vrijcoop-is-als-een-warme-deken-en-soms-een-vangnet/

Bekijk ook het volgende SDG 2: Geen honger