In Ecodorp Boekel gaan we duurzame woningen bouwen, voor iedereen, ongeacht vermogen of hoogte salaris/uitkering. De huren van de woningen die we gaan bouwen, blijven onder de huursubsidiegrens, waardoor ze betaalbaar blijven. De huren worden niet geïndexeerd, waardoor ze komende 30 jaar in verhouding steeds goedkoper worden, in vergelijking met de landelijk gemiddelde huur.
Het voedsel dat we uit onze 0,7 ha, klimaatadaptieve voedseltuin halen, wordt gratis (of tegen kostprijs) verdeeld onder de bewoners.
Ook gaan we extra inkomsten (die niet begroot zijn voor het terugbetalen van de hypotheek), zoals van nieuwe ondernemingen, weer investeren in het ecodorp en haar leden.
Op het moment dat terugbetaling van rente en aflossing van de hypotheek omlaag gaat, wordt het overschot gebruikt om andere duurzame woongemeenschappen te financieren.
Eén van de grondoorzaken van armoede is klimaatverandering. Daarom delen we zoveel mogelijk onze kennis en ervaring online, zodat iedereen zijn/haar omgeving klimaatadaptief en klimaatpositief kan maken.

Andere artikelen over betaalbaar wonen:
https://www.ecodorpboekel.nl/geen-drempels-meer-voor-nieuwe-ecodorpen-met-betaalbare-huurwoningen/
https://www.ecodorpboekel.nl/vrijcoop-is-als-een-warme-deken-en-soms-een-vangnet/