We gaan proberen om ons afvalwater en hemelwater zoveel mogelijk te gebruiken en hergebruiken in onze woningen en in onze tuinen voor onze voedselvoorziening. Na ecologische zuivering mag het in de bodem infiltreren zodat het weer een deel van de watercyclus wordt.

We gaan ons regenwater opvangen en filteren tot het goede kwaliteit drinkwater is met het Hemel(s)watersysteem.

Wat heeft Ecodorp Boekel nog meer gedaan met dit duurzame doel?
Wetenschappelijk onderzoek over afvalwater zuiveren met algen

Schoon water (duurzaam ontwikkelingsdoel 6)