Ecodorp Boekel werkt aan alle SDG’s

De VN heeft 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) ontworpen, die meehelpen om het beleid van bedrijven, overheden en burgerinitiatieven af te stemmen op de wereldproblemen die voor ons liggen. De doelen moeten ervoor zorgen dat de Aarde een betere plek wordt voor de volgende generaties. Het streven is om ze in 2030 gerealiseerd te hebben. In Ecodorp Boekel gaan we lokale, kleinschalige oplossingen bedenken voor alle SDG’s. Het streven is om ze in 2020 gerealiseerd te hebben en daarmee een inspirerend voorbeeld te zijn voor andere dorpen en wijken. Dat is ook de reden waarom er al zoveel directeuren van Ministeries en de top van onze provincie op ons terrein geweest zijn; wij willen het algemeen belang dienen. Het bouwen van onze huizen is een middel en geen doel. Ons doel is dat heel Nederland verandert.

SDG 1 Einde aan armoede: Betaalbaar duurzaam wonen, leven en werken

In Ecodorp Boekel gaan we duurzame woningen bouwen, voor iedereen, ongeacht vermogen of hoogte salaris/uitkering. De huren van de woningen die we gaan bouwen, blijven onder de huursubsidiegrens, waardoor ze betaalbaar blijven.
Het voedsel dat we uit onze 0,7ha, klimaatadaptieve voedseltuin halen, wordt gratis verdeeld onder de bewoners. Lees hier meer…

SDG 2 Einde aan honger: Klimaatbestendig voedselbos

Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot zeker negen miljard mensen. Dit betekent dat de voedselproductie omhoog moet, op zo’n manier dat het ecosystemen versterkt. Het betekent ook dat de voedselvoorziening klimaatadaptief moet zijn, omdat monocultuur te kwetsbaar is door alle weersextremen. Ecodorp Boekel heeft een voedseltuin, omringt door een klimaatadaptief voedselbos. Lees hier meer…

SDG 3 Gezondheid en welzijn: Gezond bewegen, wonen en voeding

Het leven in een ecodorp is een gezond leven. De meeste ecodorpers bewegen dagelijks omdat er nu eenmaal veel te doen is in een duurzame samenleving, hoe klein die ook is. Ecodorpen voldoen aan veel van de eigenschappen van een Blue Zone, Lees hier meer…

SDG 4 Goed onderwijs: Kinderen denken mee over SDG’s

Wat we onze kinderen vooral meegeven, is de kans om mee te denken en zich te ontplooien. Onze kinderen hebben mee mogen denken aan de 17 SDG’s op landelijk niveau. Ze zien ook dat hun ouders een positieve bijdrage leveren aan de toekomst en ze leren dat je actief kan bijdragen. De volwassenen krijgen de kans levenslang te leren! Lees hier meer…

SDG 5 Gendergelijkheid

In West-Europa is het nog steeds zo dat mannelijke eigenschappen meer gewaardeerd worden. In een ecodorp komen vrouwelijke kwaliteiten helemaal tot hun recht. Over het algemeen zorgen vrouwen voor een mooie verbinding in de groep en een zachtere communicatie. Iedere man of vrouw mag doen wat hij/zij leuk vind en waar hun kwaliteiten liggen. Daardoor ontstaat een natuurlijke mix van mannen en vrouwen en verdwijnt de ongelijkheid.
In Ecodorp Boekel brengen we de gelijkheid van vrouwen en mannen in praktijk door bij elk belangrijk gesprek met partners ervoor te zorgen dat beiden aanwezig zijn.

SDG 6 Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen

In SDG 6 is vastgesteld dat iedereen in 2030 toegang moet hebben tot schoon drinkwater en gebruik moet kunnen maken van schoon en goed sanitair. Er komen teveel medicijnresten, pesticide en hormonen in water. In samenwerking met een waterexpert van Brabant Water, de uitvinder van Hemel(s)water, enkele waterschappen en het NIOO is het waterplan van Ecodorp Boekel ontstaan en dat bestaat uit regenwater opvangen en filteren, daarna gebruiken voor toiletten en wasmachines, medicijnresten laten afbreken door algen, zuiveren in een ecologisch filter en daarna laten infiltreren in de bodem. Lees hier meer over de oplossingen die wij bieden…

SDG 7 Duurzame en betaalbare energie: Zo weinig mogelijk en alleen duurzaam

We hebben energie nodig om te leven, wonen en werken. Tegelijk produceren we 60% van alle CO2-uitstoot door het verbruik van energie. Die CO2-uitstoot is dus de grootste veroorzaker van klimaatverandering. Gelukkig kunnen we dit veranderen. Er zijn maar twee oplossingen nodig:

1. Minder energie verbruiken

2. Alleen schone, hernieuwbare brandstof gebruiken

In Ecodorp Boekel zijn onze woningen zo ontworpen, dat ze zo weinig mogelijk energie nodig hebben om comfortabel in te wonen. Hoogstwaarschijnlijk gaan we meer energie produceren dan nodig en worden onze woningen energiepositief. We verdienen door schone energie te produceren! Lees hier meer over onze duurzame energie…

SDG 8 Waardig werk en economische groei

In het op te richten buurthuis gaan we plaats bieden aan duurzame ondernemingen waar ecodorpers kunnen werken en hun kwaliteiten kunnen ontplooien. De verschillende ondernemingen en het ecodorp zelf kunnen elkaar versterken. Economische groei behoeft enige nuancering, want economische groei kan alleen in balans met wat de natuur kan bieden en rekening houdend met de volgende generaties.

SDG 9 Innovatie en duurzame infrastructuur

Ecodorp Boekel is een proeftuin voor duurzame innovaties. Die innovaties zijn hard nodig, want we zitten in een kanteling en we moeten betere middelen vinden om te bouwen, energie op te wekken en te besparen, voedsel te produceren. En met beter bedoel ik niet ‘minder slecht’! De meeste bedrijven hebben het doel om een minder grote negatieve impact te hebben. Wij willen graag samenwerken met bedrijven en organisaties die een grotere positieve impact willen hebben. We mogen van het Ministerie van Infrastructuur en Water niet-gecertificeerde (bouw)materialen uittesten. Biobased Delta willen we bijvoorbeeld de kans bieden om bij ons te experimenteren met nieuwe Biobased materialen. Lees hier meer over de innovatieve materialen die we gaan gebruiken…

SDG 10 Ongelijkheid verminderen

In Ecodorp Boekel wordt al het werk hetzelfde gewaardeerd, zowel bouwen, vergaderen, presenteren als kinderopvang. Elk werk is waardevol en vooral als iedereen zijn/haar kwaliteiten kan ontplooien. Iedereen heeft gelijke kansen en wordt betrokken bij alle sociale en economische aspecten van het ecodorp. Onze besluitvormingsmethode Holarchie zorgt ervoor dat we op gestructureerde manier komen tot doelgerichte oplossingen die door iedereen gedragen kan worden.

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame gemeenschappen zoals Ecodorp Boekel kunnen diverse ontwikkelingen testen en in de praktijk laten zien. We zijn een Best Practice, educatiecentrum en showroom. We kunnen zelfs meedenken over het verduurzamen van steden. Vandaar dat we geïnterviewd werden door Steden in Transitie en gevraagd zijn om mee te doen aan de Challenge Stad van de Toekomst en de Innovatie Expo. Lees hier alle artikelen (en dat zijn er nogal wat) over duurzame gemeenschappen…

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Ecodorpers nemen verantwoordelijkheid, het is onze belangrijkste waarde. Het is de reden waarom we zelf biologisch voedsel produceren (geen CO2 door transport, niet bespoten, klimaatbestendig en gezonde bodem), hoge ambitie hebben op bouwgebied (CO2-negatief, energiepositief, circulair, biobased), zelf onze energie produceren, zelf ons drinkwater maken en afvalwater zelf zuiveren. Lees hier meer over Verantwoorde consumptie en productie…

SDG 13 Klimaatverandering aanpakken

Klimaatverandering is de aanleiding voor het ontstaan van Ecodorp Boekel geweest, weet iedereen die de infomiddagen bezocht heeft. Heel de wereld heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen en leven van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. De kosten van weersextremen zijn nu al gigantisch (€ 650 miljoen schade in ZO-Brabant met één hagelbui). Zware stormen in Amerika in augustus 2017 kosten honderden miljarden dollars schade. Slechts een klein deel ervan was verzekerd. Lees hier alle artikelen over klimaatverandering…

SDG 14 Leven in het water

In Ecodorp Boekel leven algen in ons afvalwater zodat ze daar medicijnresten afbreken en belangrijke voedingsstoffen opnemen. Het project is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek door het NIOO. Ons zwemwater wordt gefilterd door een ecologisch hydrofytenfilter, waarna het weer in het zwemwater komt. Al ons water wordt opgenomen in de bodem onder het ecodorp en gaat deel uitmaken van het grondwater.
Hoofd Zeeën van Greenpeace heeft een keer gezegd over onze plannen voor een duurzame viskwekerij: ‘Als jullie daar een succes van kunnen maken, heb je een oplossing voor de overbevissing van de zeeën!’.

SDG 15 Herstel van ecosysteemdiensten en behoud van biodiversiteit

Dit is één van de grootste wereldproblemen van deze eeuw omdat het onherroepelijk is (uitgestorven = uitgestorven). Het gaat namelijk héél, héél slecht met onze biodiversiteit. Sinds de jaren ’50 zijn 75% van alle dier- en plantensoorten al uitgestorven. Ik noem het ONZE biodiversiteit omdat veel mensen vergeten dat wij er een onderdeel van uitmaken. We spuiten gif over ons voedsel alsof het geen gevolgen heeft. Helaas heeft het grote gevolgen; het aantal insectensoorten is enorm verminderd en zij zijn de onderste laag van de voedselpiramide, alle andere soorten leven er direct en indirect van. De mens ook!

Daarom besteden we in Ecodorp Boekel ook veel aandacht aan biodiversiteit en het behoud ervan. We gaan een beheerplan maken voor het terrein om de biodiversiteit, zowel op als in de bodem zo groot mogelijk te maken, we worden zelfs een natuuurgebied…

SDG 16 Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

We bouwen drie cirkels van woningen. De EU heeft een onderzoek gedaan bij duizenden noodwoningen na de ramp van orkaan Katrina. Mensen sliepen in luxe kajuiten van een cruiseschip, noodwoningen en zelfs tenten. Er werd vooral onderzoek gedaan naar de hoeveelheid conflicten per woningsoort. Er waren significant minder conflicten bij woningen of tenten in een cirkel of vierkant, met een beschermd binnenterrein waar kleine kinderen konden spelen en buren elkaar konden ontmoeten. Vandaar dat die cirkelvorm zo belangrijk voor ons is. Bekijk hier de vorm van onze woningen.

SDG 17 Partnerschappen voor de doelen

We hebben vele partners voor het bouwen van de woningen en bij elke partner zoeken we naar win-winsituaties. Dat niet alleen, we zijn ook betrokken bij veel netwerken waarmee we kennis en ervaring uitwisselen. Samen komen we verder!

Conclusie

De SDG’s zijn ontworpen om in 2030 gehaald te worden. Omdat Ecodorp Boekel alle kans heeft om het meteen goed in te richten, kunnen we oplossingen al in 2020 laten zien. We gaan alle kennis en ervaring delen in het SDG ToDo platform.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.