We willen graag een platform zijn waarin ondernemende/initiatiefrijke (aspirant) leden de mogelijkheid krijgen om hun passie/levensmissie te verwezenlijken en hun talenten te ontplooien.
Tevens is er een hele praktische reden om ecodorpondernemingen op te starten, namelijk om de huur te verlagen. De contributie voor de coöperatie is namelijk gebaseerd op de kosten die de coöperatie heeft, zoals rente en aflossing aan de bank of particuliere investeerder. Dat bedrag kan verlaagd worden als er meer inkomsten zijn vanuit de ondernemingen (of evt. meer schenkingen). Hoe beter de ondernemingen functioneren, hoe lager de huur/contributie of hoe eerder onze schuld is afbetaald.

Boomhuttenhotel

In ons projectplan staat in de fasering beschreven dat we gaan beginnen met een boomhuttenhotel. Deze onderneming levert een hele diverse output (publiciteit, nieuwe partners, inkomen, een verrijking van de omgeving, een plek voor potentiële bewoners om ons te leren kennen) voor ons op en er is weinig input voor nodig. Het is een leuk project om mee te beginnen.
De boomhutten worden waarschijnlijk ontworpen door professionele kunstenaars.
Lees hier meer over het boomhuttenhotel…

Polydome en duurzame viskwekerij

We willen graag een duurzame viskwekerij opzetten, die een deel uit gaat maken van het polydome.
Deze gaat niet alleen dienen voor productie van ons eigen voedsel, maar we gaan extra produceren om inkomen uit te genereren.

Voedselcoöperatie

Er wordt een voedselcoöperatie opgestart, zodat er biologisch en/of lokaal voedsel beschikbaar is voor alle leden en in de toekomst ook voor mensen uit de gemeente Boekel.

Youtubekanaal en Internetonderneming

We gaan wekelijks een filmpje online zetten waarin onze voortgang te volgen is. De filmpjes hebben vaak ook een educatief karakter, we leggen ook uit wat we doen en hoe we dat doen.