Doelstelling

Wij drukken onze waarden uit door:

  1. Te zorgen voor onze Aarde, de mens en alles wat om ons heen leeft.zorg voor aarde en mens
  2. Te wonen in een gezond en duurzaam huis in een voedende leefomgeving. duurzaam huis
  3. Leven van gezonde voeding.Gezonde voeding
  4. Een leefomgeving te creëren waarin bewoners (en dieren) in elke levensfase deel uitmaken van de gemeenschap.Een leefomgeving voor elke levensfase
  5. Zelfvoorziening te realiseren waar mogelijk (voeding, water, energie en bouwen).duurzaam huis
  6. Ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en talenten.Ontplooiing talenten
  7. De voetafdruk van onze bewoners af te stemmen op wat de aarde dragen kan Ecologische voetafdruk
  8. Een vitale lokale economie op te zetten in gezonde relatie tot haar omgeving.Vitale lokale economie
  9. Actief op zoek te gaan naar win-win situaties in het bereiken/uitdragen van de doelstellingen. Win-Winsituaties