Doel Leercirkel Ecodorpen verduurzamen Nederland

Ecodorpen verduurzamen Nederland

Urgentie
Wereldwijd hebben we uitdagingen op het gebied van energie, voedselproductie, duurzaamheid, financiën en leefbaarheid. Nieuwe vormen van samen leven en samen werken ontkiemen in internationale initiatieven, waaronder in Ecodorpen. In Nederland kennen we ook drie actieve Ecodorpen; Ecodorp Bergen, Aardehuis Olst en Ecodorp Boekel.

Lonkend perspectief voor Ecodorpen en maatschappij
Ecodorpen zijn te beschouwen als zeer geconcentreerde werk- en leefgemeenschappen die door de energie, passie, doorzettingsvermogen en creativiteit die de bewoners er zelf in stoppen, de potentie hebben tot prachtige innovaties te komen gerelateerd aan duurzaamheid, duurzame economie en participatiesamenleving en daarmee oplossingen in het klein genereren voor de uitdagingen op wereldniveau.

Probleem
Het verzilveren van deze innovatiepotentie (in dit geval bij Ecodorpen) voor de gehele samenleving blijft een uitdaging, omdat:

 • Ecodorp initiatiefnemers zijn veel tijd kwijt aan het verkrijgen van middelen en vergunningen, alvorens te mogen starten, met een groot afbreukrisico op de daadwerkelijk realisatie van het Ecodorp
 • Ontwikkeling Ecodorpen is afhankelijk van tijd en kennis en kunde bewoners, terwijl er veel relevante kennis en kunde bij wetenschap, bedrijfsleven en overheden aanwezig is. Deze wordt nu niet tot nauwelijks benut.
 • Ecodorp bewoners richten zich vooral op de ontwikkeling van hun eigen dorp. Er wordt tot nu toe nauwelijks aandacht besteed aan het ontsluiten van werkbare principes voor landelijke toepassing Ecodorpen, Ecowijken, duurzaamheid en leefbaarheidsprogramma’s etc. Waardoor telkens het wiel opnieuw moet worden uitgevonden.

Het realiseren van het lonkende perspectief van Ecodorpen is van groot maatschappelijk belang en de uitdaging is daarom hoe we deze Ecodorpen kunnen versterken en geleerde lessen en opgebouwde kennis op maat te transformeren naar heel Nederland.

Het Shared Value Centre/CRKL en Ecodorpen

Vanuit deze visie heeft het SVC/CRKL de Ecodorpen gefaciliteerd met een verkennende bijeenkomst om te onderzoeken of er landelijke en lokale organisaties te vinden zijn die op basis van de ze filosofie samen willen werken aan een duurzame ontwikkeling van Ecodorpen. Deze bereidwilligheid bleek zeer groot. Om deze reden hebben de Ecodorpen aan het SVC gevraagd met een voorstel te komen voor het vervolgproces. Samengevat ziet dit voorstel er als volgt uit.

Wat we gaan doen:

 1. Het realiseren van een landelijke kenniscentrum en community met verschillende partners met als doel de opgedane kennis in Ecodorpen te transformeren naar heel Nederland
 2. De verschillende lokale Ecodorpen te versterken door lokale partners aan hen te verbinden

Het SVC/CRKL onderscheidt hierbij 3 fasen:

Fase 1: De value case en maatschappelijke opdracht

 • Het navigeren naar op welke lokale Ecodorp thema’s in de opstartfase samenwerking mogelijk is met lokale partners, het vinden van deze partners en het vaststellen van de voorwaarden op basis waarvan de samenwerking tot stand kan komen (de value case)
 • Het hieruit destilleren van een gezamenlijke maatschappelijke opdracht waarin initiatiefnemers Ecodorpen in de the lead zijn en de betrokken lokale en regionale organisaties bereid zijn kennis, netwerk en middelen ter beschikking te stellen
 • Een verkenning op en het benoemen van de mogelijke werkbare principes in deze gezamenlijke opdracht die interessant zijn voor landelijke inbedding

Fase 2: Duurzame Ecodorp projecten

 • Het installeren en begeleiden kwartiermakers/projectdeelnemers Ecodorpen waarmee de maatschappelijke opdracht gerealiseerd kan worden
 • Installeren en begeleiden van deze lokale samenwerkingsverbanden
 • Kennisdelen, van elkaar leren, en ontsluiten werkbare principes
 • Het parallel aan fase 1 en 2 het organisch ontwikkelen van het landelijke kenniscentrum

Fase 3: Maatschappelijke inbedding

 • ontsluiten werkbare principes voor andere Ecodorp projecten, Ecodorp ontwikkeling, andere wijken, duurzaamheids- en leefbaarheidsprogramma’s

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.