Onze cultuur heeft drie pijlers waar het op steunt:

Zelfreflectie

Als je iets lastig vind aan een ander, onderzoek je bij jezelf wat je hiervan over jezelf kunt leren. We hebben goede ervaringen met de kernkwadranten ontdekt door Daniel Ofman.

Meedoen

Samen verdelen we het werk en de inzet eerlijk. Duurzaam leven kost nu eenmaal meer tijd dan een opwarmmaaltijd uit de supermarkt halen. Er moet geplant worden, onkruiden verwijderen, geplukt worden en daarna bewerkt in de keuken.

Vertrouwen

Onze samenwerking is op basis van vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en in de anderen.

We ondersteunen deze samenwerkingsgerichte cultuur door regelmatig tijd met elkaar door te brengen en onze gevoelens en gedachten te delen. Deze bijeenkomsten worden beurtelings gefaciliteerd door de (aspirant) leden. Het enige doel is om elkaar beter te leren kennen om beter met elkaar om te kunnen gaan.

Hier vind je een uitgewerkte beschrijving van onze cultuurprincipes.