We willen al onze partners netjes op de hoogte houden.
En in de volgende fase willen we meer informatie geven aan potentiële bewoners/investeerders/partners.
We willen alle informatie plaatsen op onze website: www.ecodorpboekel.nl.
Nieuwe informatie die op de website wordt gezet, wordt bekend gemaakt op Facebook, bij de groep Vrienden van Ecodorp Boekel en via Twitter: EcodorpBoekel.