Probleem: Er is veel teveel CO2 in de atmosfeer, waardoor de aarde opwarmt. Om precies te zijn is 300 deeltjes per miljoen normaal en 350 is de bovenlimiet. Daar zitten we regelmatig boven, dus we zullen CO2 moeten opslaan om het CO2 uit de lucht te halen/houden.
KoolstofvastleggingAls geschreven wordt over CO2 opslaan in de bodem dan bedoelen ze meestal iets heel anders dan wij.
Wij bedoelen de natuurlijke manier om CO2 op te slaan in de bodem, namelijk in de humuslaag. Daar kan 8 ton CO2 per hectare opgeslagen worden. Het ecodorp bestaat uit 3,8ha grond, waarvan een klein deel gebruikt wordt voor gebouwen en een weg.
We gaan dus ongeveer 3ha CO2 opslaan in de bodem en nog veel meer in de begroeiing erboven. Dat is dus minimaal 24 ton CO2 oftewel 24.000 kilo. Vergelijkbaar met een pond kaas is dat 48.000 blokken kaas. Dat is veel kaas!

Wat wij ook doen, is de bodem met rust laten, waardoor de humuslaag steeds dikker zal worden. Elke keer dat de bodem omgewoeld wordt, sterven organismen omdat ze ineens op een plaats komen waar ze niet kunnen overleven. Lees hier meer over humus en CO2.
Door de bodem met rust te laten, ontstaat een cyclus waarin dode organismen opgegeten worden door andere organismen waardoor het koolstof in de bodem blijft. Als het niet opgegeten wordt, dan is de cyclus doorbroken en onder invloed van zuurstof verdwijnt het in de atmosfeer waar het vervelende dingen doet, zoals de zee opwarmen.

WatercyclusElke keer dat de zee met 1 procent meer wordt opgewarmd, kan de lucht erboven 15% meer water opnemen en ook 15% meer water boven ons loslaten.
BodemerosieAls er sprake is van hevige regenval, spoelt het regenwater vaak veel zand weg (bodemerosie). In Limburg is dat al vaak voorgekomen.
Het Verbond van Verzekeraars heeft in oktober van 2015 berekend dat de recente hevige regenval in Nederland alleen al 100 miljoen euro aan jaarlijkse schade oplevert.

100 Miljoen euro is toevallig precies het bedrag dat de stad Kopenhagen gaat investeren nadat vorig jaar één regenbui leidde tot bijna een miljard euro aan schade.

Dit is maar één van de vele ecologische waarden die een ecodorp als Ecodorp Boekel heeft. Er zijn er nog veel meer. En het ecodorp heeft ook maatschappelijke waarden en economische waarden.
Later daarover meer…

Andere organisaties die actief met CO2 opslag in de bodem bezig zijn:
– Planbureau voor de Leefomgeving (www.pbl.nl)
– Jaar van de Bodem (www.jaarvandebodem.nl)
– Groeibalans (www.groeibalans.nl)