Battle of Concepts is Out of the box denken

Als initiatiefnemer van een participerend en innovatief burgerinitiatief praat ik nogal veel met overheden. Deze week zei iemand tijdens zo’n overleg: ‘Initiatiefnemers zitten in de leefwereld,…

Read more

Woonwijk Ecodorp Boekel als natuurgebied, is dat te meten?

Het is mogelijk om in balans te leven met wat de natuur ons te bieden heeft, door zoveel mogelijk gebruik te maken van ecosysteemdiensten, waardoor…

Read more

Burgerinitiatieven lossen wereldproblemen op

Er zijn zoveel wereldproblemen dat sommige mensen het opgeven om ze aan te pakken, zelfs als ze veel impact kunnen hebben. Ecodorp Boekel en de kolibri…

Read more

Er was eens een ecodorpje ver hier vandaan…

Nou ja, ver? Als je in Uden woont, is het maar 10 km verderop. Woon je in Eindhoven of Den Bosch, is het maar 30…

Read more

Ecodorp Boekel experiment van de Democratic Challenge

We zagen een oproep van minister Plasterk aan mensen die meer kunnen en willen doen aan het versterken van onze samenleving dan om de zoveel…

Read more

Ecodorp Boekel & Wij samen voor elkaar

De wereld is aan het veranderen en concurrentie is het verleden, samenwerking is de toekomst! Een mooi voorbeeld is het netwerk ‘Wij samen voor elkaar’,…

Read more

Stedebouwkundigen en Planologen onderzoeken of ecodorpen de toekomst zijn!

De Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen gaat in samenwerking met De Levende Stad een excursie ondernemen naar Engeland om inspiratie op te doen bij…

Read more

Bereken de ecologische waarde van een project zoals Ecodorp Boekel

De ecologische waarde van een project,  hoe bereken je dat? De natuur vervuld enorm veel verschillende functies en die noemen we ecosysteemdiensten. Die zuiveren water,…

Read more