Directeur Ministerie IenM: Ecodorp Boekel, een prachtige praktijkplek

Erik Pool (directeur Participatie Ministerie IenM): “Het Brabantse Ecodorp Boekel was jaren geleden een kwetsbaar idee dat vooral ‘leuk’ was om kennis van te nemen, maar…

Read more

Brabant Pioniers werken mee aan de Brabantse Omgevingsvisie

Hier staan we dan, de twintig Brabant Pioniers samen met gedeputeerde Erik van Merrienboer (voor het geval iemand zich al afvroeg; Wie is die man naast…

Read more

Maatschappelijke waarde van Ecodorp Boekel

De samenleving staat aan het begin van de transitie naar een duurzame samenleving. Het pad dat we tot nu toe bewandelden is niet duurzaam, zoals…

Read more

Inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven voor burgers

  Wij geloven dat inspirerende voorbeelden (Best Practices) kunnen laten zien hoe we samen kunnen kantelen naar een duurzame samenleving. We zien dat er oplossingen…

Read more

Proeftuin voor duurzame innovaties voor bedrijven

Ecodorp Boekel wordt een proeftuin voor veel bedrijven die duurzame producten willen ontwikkelen. Waar veel bedrijvigheid vast zou lopen bij gebrek aan proeflocatie, kunnen ze…

Read more

Wonen in balans met onze omgeving

Het is mogelijk om in balans te leven met wat de natuur ons te bieden heeft, door zoveel mogelijk gebruik te maken van ecosysteemdiensten, waardoor…

Read more

BrabantKennis volgt ecodorp van kiem tot stek tot toekomst van het wonen in Brabant

We zijn goed bekend bij BrabantKennis. Een paar jaar geleden benoemde ze ons als één van de tien kiemen van het Nieuwste Brabant. Daarna volgde…

Read more

Battle of Concepts is Out of the box denken

Als initiatiefnemer van een participerend en innovatief burgerinitiatief praat ik nogal veel met overheden. Deze week zei iemand tijdens zo’n overleg: ‘Initiatiefnemers zitten in de leefwereld,…

Read more