Waterpomp in voedselbos geplaatst

We gaan een handpomp plaatsen in het voedselbos! De put is al geslagen. Van de ene kant zou je eigenlijk geen water in Nederland omhoog…

Read more

Waterschap ondersteunt Ecodorp Boekel met stimuleringsbijdrage!

Waterplan in het kort We gaan een helofytenfilter installeren om ons zwart water te filteren, een wadi om het restwater te infiltreren en een systeem…

Read more

Waterschap ondersteunt waterplan Ecodorp

Waterschap Aa en Maas wil met burgers en gemeenten toe werken naar een klimaatbestendige bebouwde kom met waterbewuste inwoners. De best denkbare manier om dat…

Read more

Waterplan Ecodorp Boekel in Waterinnovatieprijs!

Ecodorp Boekel is een uniek, inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding en dat geldt natuurlijk ook voor het waterbeheer. We gaan in een half…

Read more