Ecodorp Boekel werkt aan alle 17 #SDGs!

Aan alle 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) wordt gewerkt in Ecodorp Boekel. De Verenigde Naties hebben deze doelen gesteld om te zorgen…

Read more

Provincie steunt Ecodorp Boekel met subsidie

Uit de nieuwsbrief van Provincie Noord-Brabant: In november 2018 verleende de provincie €2 ton subsidie aan Ecodorp Boekel voor de aankoop van de grond. Een…

Read more

Duurzame gemeente Oost-Gelre

Vorige week heb ik een presentatie mogen geven bij Gemeente Oost Gelre aan zo’n 25 ambtenaren. Ik heb veel mogen vertellen over onze innovatieve gemeente Boekel en de samenwerking…

Read more

Helofytenfilter natuurlijk!

Een helofytenfilter zuivert afvalwater zoals dat in de natuur ook gebeurt. Waterzuivering gebeurt in de natuur op twee manieren: scheiding en afbraak. Een helofytenfilter wordt vaak…

Read more

Wateropslag in de bodem is essentieel voor onze toekomst!

Het waterplan van Ecodorp Boekel is eigenlijk heel simpel. We vangen de regen op, maken er drinkwater van en gebruiken dat zo spaarzaam mogelijk in…

Read more

Ecodorp Boekel dat leeft zoals een boom

Is de mens wel een deel van de natuur? De mens lijkt geen onderdeel meer uit te maken van de natuur¹. Over het algemeen is…

Read more

Brabants Pionier Ecodorp Boekel

2017 is het jaar waarin de inhoud van de Brabantse Omgevingsvisie wordt vormgegeven. Provinciale beleidsmakers en visievormers trekken Brabant in om gezamenlijk te werken aan ambities…

Read more

Hittestress wordt een groot probleem!

In 2003 zijn er tijdens een hittegolf in heel Europa ongeveer 70.000 mensen gestorven aan hittestress. Dat zijn dus 70.000 meer sterfgevallen dan de maand…

Read more