Ecodorp Boekel dat leeft zoals een boom

Is de mens wel een deel van de natuur? De mens lijkt geen onderdeel meer uit te maken van de natuur¹. Over het algemeen is…

Read more

Brabants Pionier Ecodorp Boekel

2017 is het jaar waarin de inhoud van de Brabantse Omgevingsvisie wordt vormgegeven. Provinciale beleidsmakers en visievormers trekken Brabant in om gezamenlijk te werken aan ambities…

Read more

Hittestress wordt een groot probleem!

In 2003 zijn er tijdens een hittegolf in heel Europa ongeveer 70.000 mensen gestorven aan hittestress. Dat zijn dus 70.000 meer sterfgevallen dan de maand…

Read more

Warme douche in de regen?

Ecodorp Boekel is Pilotproject voor Hemelswater Warme douche in de regen? Regenwater uit de kraan? Dat kan straks allemaal in Ecodorp Boekel omdat wij een…

Read more

Waterpomp in voedselbos geplaatst

We gaan een handpomp plaatsen in het voedselbos! De put is al geslagen. Van de ene kant zou je eigenlijk geen water in Nederland omhoog…

Read more

Waterschap ondersteunt Ecodorp Boekel met stimuleringsbijdrage!

Waterplan in het kort We gaan een helofytenfilter installeren om ons zwart water te filteren, een wadi om het restwater te infiltreren en een systeem…

Read more

Waterschap ondersteunt waterplan Ecodorp

Waterschap Aa en Maas wil met burgers en gemeenten toe werken naar een klimaatbestendige bebouwde kom met waterbewuste inwoners. De best denkbare manier om dat…

Read more

Waterplan Ecodorp Boekel in Waterinnovatieprijs!

Ecodorp Boekel is een uniek, inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding en dat geldt natuurlijk ook voor het waterbeheer. We gaan in een half…

Read more