Ecodorp Boekel is een merkwaardige mengeling van idealisme, realisme en volharding. Meeliftend op de tijdgeest, en tegelijkertijd veel radicaler dan die tijdgeest meestentijds aankan, wijst een kleine groep activisten de weg naar een circulaire leefwijze. Ze demonstreren een radicale vorm van wonen, zonder echt in te boeten op luxe en comfort. Realistisch kijkend naar de wereld, wordt hier geëxperimenteerd met slimme oplossingen voor energie, afval en grondstoffenverbruik. Idealisme en realisme worden omgezet in praktijkvoorbeelden.

Deze werkwijze trekt belangstelling vanuit de hele wereld.

Een van de opgaven is daarom een tijdelijk verblijf. Het ecodorp kent veel bezoekers en belangstellenden vanuit de hele wereld.

De stamboom kijkt naar het principe van een boom: Wortels, stam, takken, kroon. En vertaalt dit in een vorm die zelf weer drager kan worden van gewassen. Druif, Wingerd, Kamperfoelie Blauwe en gouden regen.

Binnen de constructie is er ruimte te over voor verblijfsfuncties en functionaliteit. De zes meter hoge stam bergt een wc een douche en een techniekruimte, de ruimte onder de trap kan gebruikt worden voor een pantry, terwijl deze stam de centrale leefruimte op natuurlijke wijze verdeelt in slaapplekken zonder binnenmuren.

De bekroning, de kroon van de stamboom, is een hoog boven het maaiveld uitstekend terras, dat uitzicht biedt op het ecodorp en de voedseltuin. Een terras dat altijd alle zon pakt. Tezamen een majestueuze bewoonbare boom. De stamboom.

Lees hier meer over de andere boomhut, de Wijstwoning.