Doelstelling:
Hoofddoel: Functies van het waterbeheer in Ecodorp Boekel vervullen met Biomimicry-principes.
Ontwikkelen van een waterplan waarin functies als water opvang, wateropslag, drinkwaterfiltering/-verwarming, verwarming van water voor de viskwekerij en koeling van woningen met water, afvalwaterzuivering worden vervuld met principes uit de natuur. Het waterplan wordt uitgevoerd op de 6 hectaren grond van Ecodorp Boekel.

Inhoud van het project:
Ecodorp Boekel is een ambitieus burgerinitiatief dat een voorbeeld wil zijn voor hoe een samenleving duurzaam kan leven. Bewoners willen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn op gebied van voedsel, energie en bouwen van woningen.

Ook water vormt een belangrijk thema. De bewoners willen biomimicry principes rond waterbeheer in het ecodorp in de praktijk brengen. Hiervoor is contact gezocht met biomimicryNL.

In dit project onderzoeken en identificeren we strategieën en ontwerpen mbt watermanagement van het lokale ecosysteem. Te nemen stappen:

Allereerst identificeren we verschillende functies van watermanagement voor Ecodorp Boekel.
Vervolgens ‘biologiseren’ we de onderzoeksvraag; bijv. ‘Hoe slaat de natuur water op?’
We bestuderen hoe de natuur deze functies vervult.
We identificeren de ‘operating parameters’ van het ecosysteem:
– klimaat condities
– nutrient condities
– sociale condities
– temporale condities
We beschrijven de gemeenschappelijke biologische principes en patronen van organismen en ecosysteem (mbt benoemde functies). Deze biologie wordt vertaald naar ontwerpprincipes die we gebruiken voor innovatieve ontwerpen en/of meer specifieke criteria voor ‘plaatsgebonden ontwerp’.
Tenslotte emuleren we deze principes mbv schetsen voor letterlijke, abstracte of conceptuele applicaties.
We hanteren Life’s Principles (theoretisch raamwerk biomimicry) om potentieel succes van de ideeën te toetsen.

Betrokken partijen: Ecodorp Boekel, biomimicryNL, Waterschap Aa en Maas, Alterra (hopelijk), gemeente Boekel

Ecodorp Boekel heeft door haar innovatieve, duurzame karakter de Experimentstatus voor de Crisis- en Herstelwet gekregen (Ministerie IenM).

Output:
– Integraal adaptief waterplan (toepassen van biomimicry innovatie methode: scoping, discovering, creating, evaluating), gebaseerd op lokale biologische ontwerpprincipes en ecologische performance standards
– Brochure van het waterplan
– Concreet stappenplan voor uitvoer van de plannen
– Financiële onderbouwing voor een aanvraag bij o.a. Stichting Doen (voor implementatie van de ideeën)

Publiciteit:

Het waterplan Ecodorp Boekel doet mee aan de Waterinnovatieprijs!