De meeste ecodorpen gebruiken sociocratie om tot besluitvorming te komen. Sociocratie komt uit Nederland, werd bekend in de zeventiger jaren. Een nieuwe vorm van organisatiestructuur is Holacratie en deze lijkt meer doelgericht te zijn en past waarschijnlijk ook beter bij onze onze manier van werken; met de stroom meegaan. We hebben de spelregels van Holacratie een beetje aangepast, want het was van oorsprong gericht op een bedrijf met mensen die met elkaar beconcurreren. Ecodorpers concurreren niet, wij werken graag samen. En daarom hebben we ook de naam aangepast; Holarchie.

In het Magazine voor innovatieve organisaties ‘nieuworganiseren.nu’ staat een goede omschrijving.
Holarchie is een nieuwe manier van het inrichten en besturen van organisaties waarbij de nadruk ligt op zelforganisatie en het ontwikkelen van collectieve kennis en creativiteit.

zwerm vogels
Holarchie is een besturingssysteem voor de organisatie, waarbij flexibiliteit en aanpassingsvermogen ingebed worden in het hart van de organisatie. De naam verwijst naar besturing door de ‘holarchie’, of de natuurlijke structuur van de organisatie. Door die flexibiliteit werkt de organisatie als een zwerm vogels op zoek naar insecten.

Dmitri Schrama van HNO (Het Nieuwe Organiseren) begeleidt ons bij de implementatie van Holarchisch organiseren.
Bij het Grote Nieuworganiseren event mocht ik uitleggen hoe Holacratie werkt:


Hoe werkt holacratie?

Holacratie als dorp

Als je een holacratische organisatie vergelijkt met een dorp, bestaat het uit cirkels en huizen. Een rol die eenvoudig is, wordt uitgevoerd door één huis. Een rol die complex is, wordt opgesplitst in een cirkel van meerdere rollen. In een kleine organisatie zou bijvoorbeeld de rol PR gedaan kunnen worden door één persoon of twee personen die overwegend hetzelfde werk doen.

Holacratie-baas-in-huisIn je huis ben jij de baas, jij bepaalt hoe je je rol vervult. Je bent dus zelfsturend. Iemand kan wel je huis binnenkomen en zeggen dat hij iets organiseert en vraagt of jij de PR op je wil nemen. Maar jij bepaalt hoe je dat doet.
En vanuit je rol als PR bekijk jij de organisatie, het gewenste doel van de organisatie en ben jij een sensor voor het dorp.

Het dorp zelf heeft een doel, maar elke cirkel heeft ook een doel en dat doel versterkt natuurlijk het hoger liggend doel.

Rollen-versterken-het-doelHet doel van onze PR-groep is momenteel ‘het aantrekken van zoveel mogelijk supporters’.
De reden waarom de PR-groep dat doel heeft, is omdat de Financiële groep dat gevraagd heeft. Die kent namelijk een fonds dat financieel enorm zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het dorp, maar dat alleen doet als er voldoende supporters zijn. Vandaar dat de PR-groep dit doel heeft.
En de PR-groep heeft een aantal rollen bedacht die het doel kunnen versterken.

Elke persoon, vanuit elke rol binnen de PR-cirkel probeert dus het doel van de cirkel te versterken.

Holacratisch vergaderen

Een vergadering van elke groep gaat vooral over spanningen van de groepsleden. De agenda van de vergadering wordt opgesteld door te vragen welke spanningen de leden hebben. Een spanning is het verschil tussen het heden en het gewenste doel.
Als een spanning als agendapunt aan de beurt is, gaat de hele groep een concreet plan bedenken waardoor de spanning van die persoon/rol opgelost wordt.Holacratisch-vergaderen

Dit is een hele snelle vergadering, alles wat niet bijdraagt aan het oplossen van de spanning van die persoon, wordt afgebroken. Dit is een moeilijk moment voor mensen met grote ego’s of mensen die veel aandacht nodig hebben.

En zo worden alle spanningen achter elkaar behandeld.
Op het eind van de vergadering is iedereen ontspannen, want zijn/haar spanningen zijn weggehaald. Ook heb je een aantal concrete acties die je dichter bij het doel van de cirkel zullen brengen. Dat brengt je weer dichterbij het doel van de organisatie.

Holacratisch-vergaderen-ontspant