Ecodorp Boekel is een initiatief van Ecodorp Brabant. Er is de laatste tijd veel gebeurd rond Ecodorp Boekel, vooral in contacten met overheden.
De transitie naar een duurzame toekomst is begonnen.
Veel leesplezier, Ad Vlems

---

Ecodorp Boekel meets Vitaness

Ecodorp Boekel meets Vitaness Inspiratie door ontmoeting Zondag 23 november 2014 vanaf 13:00 Nia Domo, Sint Agtahaplein 6, Boekel, Noord-Brabant  Ecodorp Boekel en Vitaness Centrum voor Gezondzijn en Welbevinden slaan de handen ineen om de plannen voor het komende jaar te presenteren. Ecodorp Boekel start in april 2015 met tijdelijke woningen plaatsen op het terrein en de bouw van boomhutten. …

Lees meer

---
Leonardo da Vinci

Een buurthuis van architect Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci was briljant. Hij was een briljant schilder, beeldhouwer, uitvinder, enz. Veel van zijn uitvindingen of creaties nemen nog steeds een belangrijke positie in onze cultuur in. Hij was ook een briljant architect, maar er zijn maar weinig ontwerpen van hem uitgevoerd. In Ecodorp Boekel gaan we één van zijn vergeten ontwerpen in ons tijdelijke buurthuis in praktijk brengen; …

Lees meer

---

Waterschap ondersteunt waterplan Ecodorp

Waterschap Aa en Maas wil met burgers en gemeenten toe werken naar een klimaatbestendige bebouwde kom met waterbewuste inwoners. De best denkbare manier om dat te bereiken, is om met die burgers kleinschalige initiatieven op te pakken rond water en natuur. Ecodorp Boekel wordt één van die initiatieven. Erwin Kerkhof, coördinator van Boeiende Waterprojecten van het waterschap, Saskia van den …

Lees meer

---
DUURZAMEDINSDAG03605_web

Ecodorp Boekel doet mee aan EmpoweringPeople!

Op dinsdag 2 september heeft staatssecretaris Wilma Mansveld, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst genomen. Deze koffer was gevuld met ruim 220 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. De inhoud van de koffer geeft het kabinet een beeld van de duurzame trends in Nederland. Staatssecretaris Wilma Mansveld complimenteerde de initiatiefnemers en sprak over de ‘helden’ van de …

Lees meer

---

Leercirkel rond ecodorpen

Op initiatief van het Ministerie van BZK (dankzij Platform31) gaan we een leercirkel opstarten voor Nederlandse Ecodorpinitiatieven. Ecodorp Bergen, Aardehuis in Olst en Ecodorp Boekel gaan de 'kopgroep' vormen onder begeleiding van Cirkel (www.crkl.nl). Dat wordt een zeer boeiend traject waar hopelijk elk ecodorpinitiatief baat bij heeft.

Lees meer

---

Huidige status Ecodorp Boekel

Op 4 juli j.l. heeft de gemeenteraad besloten om ons project de kans te bieden om te bouwen op het terrein De Run.
De eerste vijf jaar mogen we de grond pachten, mogen we in 10 tijdelijke woningen op het terrein wonen en enkele duurzame ondernemingen opstarten, zoals een aantal zeer bijzondere boomhutten, die ontworpen worden door wereldberoemde, Nederlandse kunstenaars.
Binnen die vijf jaar gaan we het eerste kwart v/d grond kopen en beginnen met de bouw van een cirkel van 10 bijzonder duurzame woningen, gemaakt van hout en kalkhennep.
We hebben een coöperatie opgericht die de grond en bouwmaterialen gaat kopen. Wij gaan zelf met eigen handen bouwen (onder leiding van een expert) en later huren we onze woning.

We hebben nu nog nieuwe toekomstige buren nodig met een hart voor duurzaamheid, die aan zelfreflectie kunnen doen, graag in een gemeenschap willen leven (met ruimte voor privacy), tijd willen investeren en vertrouwen kunnen opbrengen.

---