Een korte terugblik en vooruitblik rond de jaarwisseling!
Het was een jaar van pieken en dalen met een positief einde van het jaar; de financiering met crowdfunding was een groot succes. Volgend jaar gaan we wonen op ons terrein en kunnen we de eerste blik geven op de woonwijk van de toekomst!

Veel leesplezier, Ad Vlems

---
terugblik auto

Terugblik op 2015 voor Ecodorp Boekel

Het jaar eindigde goed voor Ecodorp Boekel en onze achterban speelde daarin een belangrijke rol. We willen jullie hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons gehad hebben. Zonder jullie bijdrage aan onze Crowdfundingactie waren we nooit zover gekomen. Het bedrag dat via Crowdfunding in de financiële wereld een rol speelt, verdubbelt jaarlijks en dat heeft ervoor gezorgd dat veel …

Lees meer

---
vooruitblik auto

Vooruitblik op 2016 voor Ecodorp Boekel

Bouwen De tijdelijke woonfase zal dit jaar afgerond worden, we wonen dan allemaal op het terrein in tijdelijke woningen met een fantastische paradijstuin in het midden. En de voorbereidingen voor het bouwen van de eerste permanente CO2-negatieve woningen die we in 2017 gaan bouwen, zullen we gaan starten. Op 14 april gaan we het Biobased huisje voor de Artist in Residence …

Lees meer

---

Infomiddag Ecodorp Boekel

Nieuwsgierig? Goede eigenschap, want het is de start van groei. Kom naar onze infomiddag om uw nieuwsgierigheid om te zetten naar enthousiasme We wensen u een inspirerende middag toe. We willen graag een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven zijn en op het eind van elke infomiddag vertellen de mensen vaak dat ze het heel inspirerend vonden. Dat horen we graag! Daarom geven we elke derde zondagmiddag van de maand een presentatie en rondleiding. Dat begint in Nia Domo …

Lees meer

---

Huidige status Ecodorp Boekel

De eerste vier woningen worden nu van buiten betimmerd en morgen gaan we het eerste deel van het fietspad naar ons ecodorp aanleggen. In de komende maanden gaan we vooral veel met hout werken, om de woningen netjes af te werken.
En daar kunnen we wel wat 
vrijwilligers voor gebruiken. Vooral als je van hout houdt, is hier veel te leren en doen. We hebben een zeer ervaren timmerman die ons begeleidt.
Bekijk hier de status van de bouw.

Alvast bedankt,

Ad Vlems en alle andere 18 (aspirant-)leden

---