Header

Deze thematische nieuwsbrief gaat over Het bouwende Ecodorp Boekel!

Hoe Ecodorp Boekel klimaatpositief en klimaatadaptief bouwt, rekening houdend met natuur en toekomstige generaties...

Graag doorsturen naar mogelijke geïnteresseerden. De artikelen gaan over duurzaam bouwen. Eerdere nieuwsbrieven gingen over Brabant, Klimaatadaptie, Circulair en Groen.

- Duurzaam bouwen als dienst
- Green Deal 1.000 hectaren Nieuwe stedelijke natuur
- Het eerste bouwproject...
- Weekend voor jonge leiders
- Klimaatadaptief bouwen
- Klimaatpositief bouwen
- Overige webpagina's rond SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

---

Duurzaam bouwen als dienst

In de circulaire toekomst heeft het grote voordelen als we geen producten meer maken, maar diensten verlenen. Het betekent dat de producent eigenaar blijft en zijn product verhuurt als een dienst. Thomas Rau is daarmee begonnen toen hij Philips belde en zei: 'Ik wil geen lampen, ik wil licht.' Daardoor huurt Thomas Rau nu een verlichtingsoplossing van Philips. Doordat Philips …

Lees meer

---

Green Deal 1.000 hectaren Nieuwe stedelijke natuur

Gelukkig gebeurt er veel goeds in deze tijd, zoals deze Green Deal 1.000 hectaren nieuwe stedelijke natuur. Ecodorp Boekel maakt daar nu ook een deel van uit. Het doel is om de waarde van het stedelijke groen te vergroten voor inwoners en voor planten en dieren. En om het groen ook zo in te richten dat onze woonomgeving beter is uitgerust voor …

Lees meer

---

Het eerste bouwproject van Ecodorp Boekel was een groot succes!

In 2009 kreeg Ad Vlems een mailtje van de directeur van De Kleine Aarde. Hij had onze website bekeken en vond ons een leuke groep mensen die hij graag wilde verbinden met De Kleine Aarde. Hij bood ons een stuk grond aan waarmee we mochten doen wat wilden. Daar hebben we een circulair gebouw gebouwd waar veertig bedrijven aan bijgedragen …

Lees meer

---

Weekend voor jonge leiders: Duurzaamheid, jouw keuze, onze toekomst

Zal de mensheid overleven ondanks ons consumptiegedrag, onze business modellen en de klimaatveranderingen? Kunnen we onze eigen toekomst en de toekomst van onze kinderen beïnvloeden door de juiste beslissingen te nemen met betrekking tot ons milieu, de economie en de maatschappij? Ben jij ambitieus en tussen de 18 en 35 jaar, bereid om te zorgen voor een betere toekomst voor …

Lees meer

---
Ad bij Stemkijker over Wonen

Klimaatpositief bouwen

De mensheid heeft momenteel een negatief effect op het klimaat maar dat kan gelukkig anders. De bouwsector is één van de grootste producenten van CO2, wat negatief is voor het klimaat. Om klimaatpositief te bouwen, hoef je maar op twee dingen te letten: Bouw met organisch, hernieuwbaar materiaal, liefst uit de regio. Bouw met C2C of gerecycled materiaal, liefst ook uit de regio. Onze …

Lees meer

---
nationale-klimaatadaptiestrategie

Klimaatadaptief bouwen

Op 2 december 2016 heeft de ministerraad ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. Nederland zal zich moeten aanpassen aan klimaatverandering. Te denken valt aan de verwachte toename van extreme weersomstandigheden, zoals extreme hagelbuien, zowel in aantal als in intensiteit, de toename van hittestress, frequentere uitval van energie-, telecom- en IT-voorzieningen. De nationale klimaatadaptatiestrategie doet een beroep op de innovativiteit …

Lees meer

---

Duurzame steden en gemeenschappen (duurzaam ontwikkelingsdoel 11)

Uitdaging van de stad Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. Steden zijn goed voor zo’n 60 – 80 procent van alle energieconsumptie en zo’n 75 procent van de carbon emissies. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid. Duurzame steden Tegelijkertijd heeft de …

Lees meer

---