Spannende tijden! Ecodorp Boekel wil in 2018 beginnen met de bouw van de eerste tien klimaat adaptieve, circulaire woningen. Om de bouw te financieren, zijn we een grote certificatenactie gestart. Als we voldoende investeerders vinden, kan de bank de rest aanvullen met een lening en kunnen we in de lente van volgend jaar gaan bouwen!

Iedereen die ons en onze missie een warm hart toedraagt, willen we vragen of je een lening van 5 tot 10 jaar aan wil gaan met Ecodorp Boekel, waarbij je zelf kunt kiezen  uit 4 verschillende soorten vergoeding. We doen dit door middel van certificaten van € 300, je kunt er meerdere kopen. De leningen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat we de eerste tien duurzame huizen kunnen gaan bouwen. Bedrijven krijgen bij ons de kans om hun innovatieve duurzame oplossingen in praktijk te brengen.

In deze mail vind je een uitnodiging voor een bijeenkomst op zo 19 november en za 2 dec en links naar meer info over de certificatenactie. Tips en/of vragen kun je sturen naar certificaten@ecodorpboekel.nl.

Wil je bijdragen aan een duurzame toekomst?

Wil jij ook een pionier zijn voor een duurzame toekomst? Dan is nu je kans. Je helpt ons echt als je mee wil doen aan onze certificatenactie. Je krijgt er bijv. jaarlijks 2% rente voor terug of een overnachting in een van de boomhutten als ze gebouwd zijn. Als certificaathouder draag je bij, door te laten merken dat je het ook belangrijk vindt dat onze proeftuin voor duurzame oplossingen echt gerealiseerd wordt. We hebben de afgelopen 9 jaar naar dit moment toegewerkt en met elkaar deze certificatenactie goed voorbereid. Sinds een jaar begeleiden en adviseren een voormalig bankdirecteur en een bedrijfseconoom.   

Uitnodiging en meer info over de certificatenactie

We willen je uitnodigen om zondag 19 november of zaterdag 2 december om 2 uur in Nia Domo in Boekel te zijn. We willen je dan meer informatie geven over onze certificaten actie (circa 1 uur) gevolgd door een rondleiding op ons ecodorp en een borrel met lekkere hapjes na afloop.

Hier kun je meer informatie vinden;

•  Meer informatie

• Download certificatenreglement

• Veelgestelde vragen

• Ik doe mee!

De eerste stappen zijn gezet

Een medewerker van het Nationaal Groenfonds heeft toegezegd een lening aan te gaan voor al onze innovatieve, groene onderdelen, zoals onze groene daken. De aanvraag voor deze lening is verstuurd. We hebben partners die hun innovatieve oplossingen in ons circulaire ecodorp komen uitproberen. We hebben  gesprekken met de partners, om hen ook om financiële ondersteuning te vragen. We zijn al in gesprek met twee banken.

Deze zekerheid bieden we

We kopen de grond terwijl hij nog niet bouwrijp is, daarom is de grond goedkoper. Nadat  de grond bouwrijp is gemaakt is deze verdrievoudigd in waarde. Daarnaast zijn onze woningen getaxeerd op een waarde van € 120.000-175.000 (afhankelijk van de grootte vd woning). De begroting is opgesteld in afstemming met verschillende ervaren experts.

Onze inspirerende werking

We zijn een proeftuin voor duurzame innovaties voor bedrijven zoals Prysmian, SolarFreezer, Alliander en Enexis. De overheid is heel blij met ons initiatief, zo heeft de provincie ons al € 50.000 voor onze startfase gegeven. Dankzij ons project raken veel burgers geïnspireerd om zelf duurzamer te gaan leven. Ons ecodorp is in alle aspecten innovatief en duurzaam ook op bijv. sociaal gebied. We hopen dat je ons een steuntje in de rug wilt geven.

---

Maatschappelijke waarde van Ecodorp Boekel

De samenleving staat aan het begin van de transitie naar een duurzame samenleving. Het pad dat we tot nu toe bewandelden is niet duurzaam, zoals duidelijk te zien is aan deze afbeelding van een bosbrand op 15 oktober 2017 in Portugal. Het is een grote uitdaging om oude gebruiken los te laten en nieuwe te omarmen. Soms staan ontwikkelingen nog …

Lees meer

---

Inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven voor burgers

Wij geloven dat inspirerende voorbeelden (Best Practices) kunnen laten zien hoe we samen kunnen kantelen naar een duurzame samenleving. We zien dat er oplossingen zijn (of kunnen gaan komen) voor alle problemen om ons heen. We moeten het verleden loslaten en een nieuwe, onzekere, toekomst durven omarmen. Het onbekende creëert bij veel mensen een gevoel van onzekerheid. Wij …

Lees meer

---
EmpoweringPeople

Aansluitend op duurzaam beleid van overheden

Ecodorp Boekel heeft de Experimentstatus gekregen van de Crisis- en herstelwet en mag daardoor afwijken van wetgeving om deze te helpen aan te sluiten op duurzame, nieuwe ontwikkelingen. We hebben al vele projecten gedaan met ministeries, zoals een leercirkel Ecodorpen verduurzamen Nederland (BZK), EmpoweringPeople (IenM), leertraject Omgevingswet (VNG/BZK) en Innovatie Expo (EZ). Er zijn acht directeuren van het Ministerie van …

Lees meer

---

Proeftuin voor duurzame innovaties voor bedrijven

Ecodorp Boekel wordt een proeftuin voor veel bedrijven die duurzame producten willen ontwikkelen. Waar veel bedrijvigheid

vast zou lopen bij gebrek aan proeflocatie, kunnen ze nu verder. Het ecodorp is een schakel tussen de vele ideeën en nieuwe technische mogelijkheden en de markt. Onze proeflocatie kan daardoor een grote economische bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een duurzame economie. Er …

Lees meer

---

Wonen in balans met onze omgeving

Het is mogelijk om in balans te leven met wat de natuur ons te bieden heeft, door zoveel mogelijk gebruik te maken van ecosysteemdiensten, waardoor ze versterkt en beschermd worden. Ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur ons biedt en die versterkend zijn voor de natuur, mits we ze in balans gebruiken met wat er is. We noemen twee voorbeelden: Een …

Lees meer

---