Wonen in een natuurgebied in Ecodorp Boekel

Ecodorp Boekel is aangesloten bij het VCA Platform, een organisatie die wereldwijd gebieden die (nog) niet behoren bij een regulier natuurgebied, stimuleert om ecosysteemdiensten te herstellen en biodiversiteit te behouden op een manier die meetbaar is…
Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Vogels in groene woonwijk Ecodorp Boekel

Wereldwijd gaat het slecht met vogels, in Canada en Amerika zijn in de laatste 50 jaar 3 miljard minder vogels (30% van het totaal). Ook in ons land hebben de vogels het moeilijk. De belangrijkste manieren om te helpen is heel simpel: hou die achtertuin toch vooral een beetje minder aangeharkt, klop er lekker het tafelkleed uit. Haal tegels uit …
Vogels in groene woonwijk Ecodorp Boekel

Vlinders in groene woonwijk Ecodorp Boekel

Het gaat heel slecht met de vlinderstand in Nederland. Bij het VCA Platform kregen we een keer een presentatie van iemand die al 35 jaar fulltime tellingen van diersoorten deed voor het voormalige Ministerie van Waterstaat. Hij schatte in dat in de laatste 50 jaar er 75% minder vlinders in Nederland rondvliegen. Het CBS berekende dat er in de laatste …
Vlinders in groene woonwijk Ecodorp Boekel

Bijen in groene woonwijk Ecodorp Boekel

Als je aan een bij denkt, denk je waarschijnlijk aan de honingbij. Maar alleen al in Nederland komen zeker 350 andere bijensoorten voor. Onder deze wilde bijen vind je indrukwekkend grote houtbijen (2,5 centimeter lang) naast bijtjes van slechts enkele millimeters. Er zijn bijen in sociale kolonies, maar ook solitaire soorten, die nesten maken van blaadjes of modder, of in …
Bijen in groene woonwijk Ecodorp Boekel

Vleermuizen in groene woonwijk Ecodorp Boekel

Vleermuizen maken mensen gelukkig Stel je voor dat je bijna in slaap bent gevallen en je hoort het irritante gezoem van een mug, die een duikvlucht op je oor neemt, alsof het hem te doen is om je nachtrust in plaats van je bloed. Wat zou je toch gelukkig zijn, als je de zomer door zou kunnen komen zonder wakker …
Vleermuizen in groene woonwijk Ecodorp Boekel

Overige insectensoorten in groene woonwijk Ecodorp Boekel

Wat als je geen vogel, vleermuis, bij of vlinder bent? Krijg je dan helemaal geen plek in Ecodorp Boekel? Natuurlijk wel, alle insecten zijn belangrijk. We hebben twee 'overigen' gekozen waarvoor we de voorwaarden gunstig maken voor hun om in te wonen. Op advies van Ecologisch adviesbureau Stachys hebben we gekozen voor twee soorten: Grote groene sabelsprinkhaan De soort leeft in …
Overige insectensoorten in groene woonwijk Ecodorp Boekel
facebook twitter instagram google-plus youtube