Terugblik vorige decennium

Terugblik vorige decennium
Er zijn elf jaar nodig geweest om Ecodorp Boekel te kunnen realiseren. Het grootste deel ervan zijn dus in het vorige decennium gebeurd. Er zijn een aantal mijlpalen in die jaren die belangrijk zijn geweest in het tot stand komen van Ecodorp Boekel. Proefwoning op De Kleine Aarde Op De Kleine Aarde hebben we met 300 vrijwilligers een proefwoning gezet …

Laatste kans voor 2% rente

Laatste kans voor 2% rente
Laatste kans op 2% rente of jaarlijks gratis boomhutovernachting! De afgelopen twee jaar zijn we hard bezig geweest met de verkoop van certificaten als onderdeel van de financiering van Ecodorp Boekel.   Het streven om 6 ton via Crowdfunding binnen te halen, is bijna gehaald! Nog € 45.000 hebben we nodig. Daarna vervalt voorlopig de mogelijkheid om certificaten te kopen om zodoende …

Echt duurzaam beton zonder cement wordt gebruikt in Ecodorp Boekel

CO2-uitstoot per land en cement ingezoomd
Cement verslechtert het klimaat meer dan de hele EU Dit verdient wat meer uitleg. In de atmosfeer rond de Aarde zit een laag van broeikasgassen (vooral CO2). Die houden de warmte binnen die overdag opgewekt is door de zon, zodat het ‘s nachts niet heel koud wordt. Helaas produceren we teveel broeikasgassen, waardoor de temperatuur gemiddeld toeneemt. Dat zou op …

Ecodorp Boekel aangesloten bij Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Ecodorp Boekel is een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding. Eén van onze speerpunten is het aantonen dat we kunnen wonen en leven met een positieve impact op onze natuurlijke omgeving. Waarom vindt Ecodorp Boekel biodiversiteitsherstel zo belangrijk? Mensen zijn een kwetsbaar onderdeel van de ecosystemen waar we deel van uitmaken. We kunnen onze enorme bevolkingstoename alleen overleven als …
facebook twitter instagram google-plus youtube 

Infomiddag 19 januari

Het grootste deel van de woningen is al gereserveerd door de huidige leden. Maar nog niet alle woningen zijn verhuurd. Dus heb je interesse, wil je investeren of ben je gewoon nieuwsgierig, kom dan naar onze presentatie en daarna rondleiding met afsluitende borrel. Inspirerend en gezellig!